Pil og poppel

Pollensæsonen for pil og poppel strækker sig fra slutningen af marts frem til slutningen af maj.

Publiceret 01/09 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Det er specielt de mange arter af pil, der med forskellige blomstringstidspunkter gør sæsonen lang.

Astma-Allergi Danmark måler og tæller pollen fra pil og poppel i pollensæsonen.

Du kan se de ugentlige døgntal her

Allergi-info

Hvis du har allergi over for pil, er der risiko for, at du også reagerer på poppel – og omvendt.

Risikoen for at udvikle allergi over for pollen fra pil eller poppel alene er meget lille, hvorimod 10-20 procent af dem, der har birkepollenallergi, også reagerer på pollen fra pil.

Fakta om pil og poppel

Pil og poppel tilhører begge pilefamilien (Salicaceae). Flere arter, fx femhannet pil (Salix pendandra), sejle-pil (salix caprea), søvl-poppel (Populus alba) og bævreasp (Populus tremula), er almindelig i størstedelen af landet i skove, læhegn, krat og langs søer og vandløb.

Blomstringen af pil og poppel falder sammen med blomstringen af træer med mere allergifremkaldende pollen, fx birk.

Pollen fra pil kan både spredes med vinden og af insekter, og pollenmængden i luften bliver højest i nærheden af blomstrende buske.

Udendørs udgør pollen fra pil normalt ikke et stort problem, men indendørs kan mængden af pollen fra gæslingerne, pilens hanblomster, blive høj, fordi luftskiftet er begrænset. Det kan derfor være en dårlig idé at tage pilegrene med gæslinger med ind som pynt.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu