Viden om Allergi Medicin

Allergi og vacciner

Man kan blive allergisk over for mange forskellige ting, og nogle får allergi overfor de indholdsstoffer der er i vacciner.

Kan man blive vaccineret, når man har allergi over for ét eller flere af indholdsstofferne?

Står du over for at skulle vaccineres og har du allergi, kan du her læse mere om, om det overhovedet kan lade sig gøre eller om der er noget du skal være opmærksom på.

Det er vigtigt at du drøfter din situation med lægen når beslutningen skal træffes, og ikke blot undlader vaccination.

Står du overfor at skulle vaccineres, skal du være opmærksom på:

  • Har du tidligere haft en allergisk reaktion efter en vaccine?
  • Har du allergi overfor et af de indholdsstoffer der er i vaccinen?

Jeg har tidligere haft en reaktion efter en vaccine

Allergiske reaktioner efter vaccination kan skyldes indholdsstoffer i vaccinen, og reaktionen kan være lokal eller systemisk – dvs. den påvirker hele kroppen. Hvis du tidligere har haft en reaktion efter vaccination, er det vigtigt at skelne imellem, om det var en sent opstået lokal reaktion, eller om du havde en alvorlig straksreaktion (anafylaksi). Det sker meget sjældent at der kommer alvorlige systemiske allergiske reaktioner, også kaldet anafylaksi.

Lokale reaktioner i form af rødme, varme og evt. hævelse er hyppige og oftest helt ufarlige. Har du haft en lokal reaktion, kan du oftest blive vaccineret igen, både med samme vaccine og med andre vacciner.

I visse tilfælde kan der opstå granulomdannelse, hvor du mærker en 3-25 mm fast hævelse i underhuden, hvor du er vaccineret. Granulomet ledsages ofte af kløe og eksem samt evt. lokal hyperpigmentering og øget hårvækst. Symptomerne er ufarlige, men kan være langvarige og generende, og reaktionen kan være udtryk for kontaktallergi (aluminium).

I særlige tilfælde kan en lokal reaktion være meget kraftig og føles som et ”trælår”. I disse tilfælde anbefales det at blive henvist til en specialist, når du skal vaccineres igen. Hvis det opstår i forbindelse med en børnevaccination, anbefales det at barnet bliver henvist til en børnelæge. Børnelægen kan undersøge om vaccinen dækker, og om revaccination måske kan udskydes.

Hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion, og der er mistanke om, at det skyldes en vaccination, bør du altid henvises med henblik på udredning på en allergologisk specialafdeling eller et allergicenter. Hvis det viser sig, at noget andet udløste reaktionen, er der ingen grund til at undlade fremtidige vacciner. Omvendt – hvis det viser sig, at du har allergi overfor et indholdsstof i en vaccine, kan du få den rette rådgivning og vejledning, hvis du skal vaccineres igen.

Jeg har allergi over for et af indholdsstofferne i vaccinen

De hyppigste allergener i vacciner er æg, antibiotika som fx neomycin og gentamicin, konserveringsmidlet formaldehyd og hjælpestoffer som fx aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat.

Latex fra injektionsudstyr og handsker kan også give allergisk reaktion. Så husk at gøre personalet opmærksom, hvis du har allergi over for latex.

Du kan læse mere om de enkelte vacciner, deres indholdsstoffer og eventuelle forholdsregler herunder. Hvis du har allergi overfor en eller flere af indholdsstofferne i en vaccine, bør du tale med din læge om muligheden for vaccination eller eventuelt henvises til en allergispecialist.

Vaccinationer, du skal være opmærksom på som allergiker:

Børnevaccinationer

MFR-vaccinen: Indeholder spor af æggeprotein og neomycin.

Overfølsomhed over for æg

Vaccinen indeholder så små mængder æggeprotein, at der ikke er særlig risiko for alvorlig allergisk reaktion. Personer med allergi overfor æg kan derfor vaccineres på normal vis hos egen læge.

Overfølsomhed over for neomycin

Neomycin er et antibiotikum der tilsættes vaccinen for at undgå bakterievækst. Allergi overfor neomycin viser sig oftest som kontakteksem, og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om dit barns overfølsomhed inden vaccination.

DiTeKiPol-Hib: Indeholder spor af formaldehyd

Overfølsomhed over for formaldehyd

Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og der kan være spormængder til stede i vaccinen. Allergi overfor formaldehyd viser sig oftest som kontakteksem, og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om dit barns overfølsomhed inden vaccination.

HPV-vaccinen: Gardasil og Gardasil 9 indeholder Polysorbate 80.

Overfølsomhed over for Polysorbate 80

Allergi over for polysorbate 80 og PEG (som krydsreagerer med polysorbate 80) er meget sjælden, og der er indtil videre ikke set sammenhæng mellem denne overfølsomhed og vacciner. Hos de ganske få personer, der har fået påvist allergi over for Polysorbate 80 eller PEG, skal vaccinen ikke gives.

Influenzavaccinationer

Influenzavacciner indeholder spor af æggeprotein/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin og gentamicin.

Overfølsomhed over for æg

Influenzavaccinen indeholder en større mængde æggeprotein, og har du allergi overfor æg, bør du derfor henvises til en allergologisk specialafdeling eller et allergicenter.

Overfølsomhed over for formaldehyd

Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og der kan være spormængder til stede i vaccinen. Allergi over for indholdsstoffet formaldehyd viser sig oftest som kontakteksem, og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Overfølsomhed over for neomycin

Neomycin er et antibiotikum der tilsættes vaccinen for at undgå bakterievækst. Allergi overfor neomycin viser sig oftest som kontakteksem, og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Overfølsomhed over for gentamicin

Tal med din læge inden vaccination.

Rejsevaccinationer

Gul feber: Indeholder æggeprotein og laktose.

Overfølsomhed over for æg

Har du alvorlig allergi, bør du ikke vaccineres, idet vaccinen kan give alvorlige allergiske reaktioner. Vaccination, bør kun ske ved uopsættelig rejse til område med risiko for gul feber (fx ved aktuelt udbrud), hvor det vurderes, at risikoen ved rejse uden vaccination overstiger risikoen ved at vaccinere. Der bør i dette tilfælde henvises til en allergologisk specialafdeling eller et allergicenter. Hvis eneste indikation for vaccination er internationale myndighedskrav (se WHO’s oversigt her) bør man i stedet for vaccination udfærdige en undtagelsesattest med officielt brevhoved og stempel, hvori der står hvorfor vaccination ikke er muligt.

Overfølsomhed over for laktose

Tal med din læge om det har betydning – det kan afhænge af din tolerancetærskel.

Hepatitis A og Hepatitis A+B

Hepatitis A vaccinen kan indeholde spor af neomycin og formaldehyd.

Hepatitis A+B vaccinen kan indeholde spor af neomycin.

Overfølsomhed over for neomycin

Neomycin er et antibiotikum der tilsættes vaccinen for at undgå bakterievækst. Allergi overfor neomycin viser sig oftest som kontakteksem, og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Overfølsomhed over for formaldehyd

Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og der kan være spormængder til stede i vaccinen. Allergi over for indholdsstoffet formaldehyd viser sig oftest som kontakteksem, og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Andre rejsevaccinationer, som fx tabletter mod malaria og vacciner mod meningitis og tyfus, kan indeholde fx hvedestivelse eller laktose. Det er vigtigt, at du drøfter med lægen, om disse hjælpestoffer udgør et problem for dig, inden du bliver vaccineret.

Få et overblik over, hvor du kan blive vaccineret

Som en særlig service har Apotekerforeningen nu tilpasset deres Danmarkskort på Apoteket.dk, så borgere til enhver tid kan se, hvilke apoteker der har enten influenza- eller pneumokokvacciner til rådighed i lokalområdet – og hvor det er muligt at blive vaccineret. Apotekerne vaccinerer kun i målgruppen i den nuværende situation. Siden opdateres hver nat.

Du finder Danmarkskortet her

 

Du kan også forhøre dig hos din kommune eller hos den praktiserende læge – måske kan de også supplere med oplysninger om vaccinationsmulighederne.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året