Viden om Allergi Medicin

Allergi og vacciner

Man kan blive allergisk over for mange forskellige ting, og nogle får allergi over for de indholdsstoffer, der er i vacciner.

Publiceret 15/02 2022

Ca. 8 min. læsning

Del artikel

Kan man blive vaccineret, når man har allergi over for ét eller flere af indholdsstofferne?

Står du over for at skulle vaccineres, og har du allergi, kan du her læse mere om, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre, eller om der er noget, du skal være opmærksom på.

Det er vigtigt, at du drøfter din situation med lægen, når beslutningen skal træffes, og ikke blot undlader vaccination.

Står du overfor at skulle vaccineres, skal du være opmærksom på:

  • Har du tidligere haft en allergisk reaktion efter en vaccine?
  • Har du allergi over for et af de indholdsstoffer, der er i vaccinen?

Jeg har tidligere haft en reaktion efter en vaccine

Allergiske reaktioner efter vaccination kan skyldes indholdsstoffer i vaccinen, og reaktionen kan være lokal eller systemisk – hvilket vil sige, at den påvirker hele kroppen. Hvis du tidligere har haft en reaktion efter vaccination, er det vigtigt at skelne imellem, om det var en sent opstået lokal reaktion, eller om du havde en alvorlig straksreaktion. Alvorlige systemiske allergiske reaktioner, også kaldet anafylaksi, er meget sjældne.

Læs mere om anafylaksi.

Lokale reaktioner i form af rødme, varme og eventuelt hævelse er hyppige og oftest helt ufarlige. Har du haft en lokal reaktion, kan du oftest blive vaccineret igen, både med samme vaccine og med andre vacciner.

I visse tilfælde kan der opstå granulomdannelse, som er en 3-25 millimeter stor fast hævelse i underhuden der, hvor du er vaccineret. Granulomet ledsages ofte af kløe og eksem samt eventuelt lokal hyperpigmentering og øget hårvækst. Symptomerne er ufarlige, men kan være langvarige og generende, og reaktionen kan være udtryk for kontaktallergi (aluminium).

I særlige tilfælde kan en lokal reaktion være meget kraftig og føles som et ”trælår”. I disse tilfælde anbefales det, at du henvises til en specialist, når du skal vaccineres igen. Hvis reaktionen opstår i forbindelse med en børnevaccination, anbefales det, at barnet bliver henvist til en børnelæge. Børnelægen kan undersøge, om vaccinen dækker, og om revaccination måske kan udskydes.

Hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion, og der er mistanke om, at det skyldes en vaccine, bør du altid henvises med henblik på udredning på en allergologisk specialafdeling eller et allergicenter. Hvis det viser sig, at noget andet udløste reaktionen, er der ingen grund til at undlade fremtidige vacciner. Viser det sig derimod, at du har allergi over for et indholdsstof i vaccinen, kan du få den rette rådgivning og vejledning, hvis du skal vaccineres igen.

Jeg har allergi over for et af indholdsstofferne i en vaccine

De hyppigste allergener i vacciner er æg, antibiotika såsom neomycin og gentamicin, konserveringsmidlet formaldehyd og hjælpestoffer såsom aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat.

Latex fra injektionsudstyr og handsker kan også give en allergisk reaktion. Så husk at gøre personalet opmærksom på det, hvis du har allergi over for latex.

Du kan læse mere om de enkelte vacciner, deres indholdsstoffer og eventuelle forholdsregler herunder. Hvis du har allergi over for en eller flere af indholdsstofferne i en vaccine, bør du tale med din læge om muligheden for vaccination eller eventuelt henvises til en allergispecialist.

Vaccinationer, du skal være opmærksom på, hvis du har allergi

Børnevaccinationer:

MFR-vaccinen:

Indeholder spor af æggeprotein og neomycin.

Overfølsomhed over for æg

Vaccinen indeholder så små mængder æggeprotein, at risikoen for en alvorlig allergisk reaktion er meget lille. Personer med allergi over for æg kan derfor vaccineres på normal vis hos egen læge.

Overfølsomhed over for neomycin

Neomycin er et antibiotikum, der tilsættes vaccinen for at undgå bakterievækst. Allergi over for neomycin viser sig oftest som kontakteksem og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om dit barns overfølsomhed inden vaccination.

DiTeKiPol-Hib

Indeholder spor af formaldehyd.

Overfølsomhed over for formaldehyd

Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og der kan være spormængder til stede i vaccinen. Allergi over for formaldehyd viser sig oftest som kontakteksem og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om dit barns overfølsomhed inden vaccination.

HPV-vaccinen:

Gardasil og Gardasil 9 indeholder Polysorbate 80.

Overfølsomhed over for Polysorbate 80

Allergi over for Polysorbate 80 og PEG (som krydsreagerer med Polysorbate 80) er meget sjælden, og der er indtil videre ikke set sammenhæng mellem denne overfølsomhed og vacciner. Hos de ganske få personer, der har fået påvist allergi over for Polysorbate 80 eller PEG, skal vaccinen ikke gives.

Influenzavaccinationer

Influenzavaccinen indeholder spor af æggeprotein/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin, gentamicin, cetyltrimethylammonium-bromid eller polysorbat 80 eller octoxinol-9.

Overfølsomhed over for æg

Influenzavaccinen indeholder en større mængde æggeprotein, og har du allergi over for æg, bør du derfor henvises til en allergologisk specialafdeling eller et allergicenter.

Overfølsomhed over for formaldehyd

Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og der kan være spormængder til stede i vaccinen. Allergi over for indholdsstoffet formaldehyd viser sig oftest som kontakteksem og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Overfølsomhed over for neomycin

Neomycin er et antibiotikum, der tilsættes vaccinen for at undgå bakterievækst. Allergi over for neomycin viser sig oftest som kontakteksem og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination. 

Overfølsomhed over for gentamicin

Tal med din læge inden vaccination.

Angående 2023-2024-influenzasæsonen - for dig med alvorlig allergi.
Det er muligt at tilbyde en influenzavaccine til de få, som måtte have alvorlig allergi over for æg, gentamycin eller neomycin.
Læs mere om influenzavacciner hos Statens Serum Institut.

 

Rejsevaccinationer

Gul feber

Indeholder æggeprotein og laktose.

Overfølsomhed over for æg

Har du alvorlig allergi over for æg, bør du ikke vaccineres, idet vaccinen kan give alvorlige allergiske reaktioner. Vaccination bør kun ske ved uopsættelig rejse til områder med risiko for gul feber (eksempelvis ved aktuelt udbrud), hvor det vurderes, at risikoen ved rejse uden vaccination overstiger risikoen ved at vaccinere. Du bør i dette tilfælde henvises til en allergologisk specialafdeling eller et allergicenter. Hvis den eneste indikation for vaccination er internationale myndighedskrav (se WHO’s oversigt), bør man i stedet for vaccination udfærdige en undtagelsesattest med officielt brevhoved og stempel, hvori der står, hvorfor vaccination ikke er muligt.

Overfølsomhed over for laktose

Tal med din læge om, hvorvidt det har betydning. Det kan afhænge af din tolerancetærskel.

Hepatitis A og Hepatitis A+B

Hepatitis A-vaccinen kan indeholde spor af neomycin og formaldehyd.

Hepatitis A+B-vaccinen kan indeholde spor af neomycin.

Overfølsomhed over for neomycin

Neomycin er et antibiotikum, der tilsættes vaccinen for at undgå bakterievækst. Allergi over for neomycin viser sig oftest som kontakteksem og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Overfølsomhed over for formaldehyd

Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og der kan være spormængder til stede i vaccinen. Allergi over for indholdsstoffet formaldehyd viser sig oftest som kontakteksem og har sjældent en betydning i forbindelse med vaccination. Tal med din læge om din overfølsomhed inden vaccination.

Andre rejsevaccinationer

Andre rejsevaccinationer såsom tabletter mod malaria og vacciner mod meningitis og tyfus kan for eksempel indeholde hvedestivelse eller laktose. Det er vigtigt, at du drøfter med lægen, om disse hjælpestoffer udgør et problem for dig, inden du bliver vaccineret.

Få et overblik over, hvor du kan blive vaccineret

Som en særlig service har Apotekerforeningen nu tilpasset deres Danmarkskort på Apoteket.dk, så borgerne til enhver tid kan se, hvilke apoteker i lokalområdet der har enten influenza- eller pneumokokvacciner til rådighed, og hvor det er muligt at blive vaccineret. Apotekerne vaccinerer kun målgruppen i den nuværende situation. Siden opdateres hver nat.

Du finder Danmarkskortet her

Du kan også forhøre dig hos din kommune eller læge, som muligvis kan supplere med oplysninger om vaccinationsmulighederne.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu