Viden om

Brændeovne

Det er hyggeligt, når brændeovnen varmer og knitrer – desværre er dens røg både forurenende og sundhedsskadelig.

Publiceret 21/10 2021

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Cirka 60 procent af de små, skadelige partikler i luften udenfor kommer fra brændeovne. Derudover udsender brændeovne 100 gange flere skadelige partikler end olie og gas.

Har du en brændeovn? Læs vores gode råd til fornuftig brug.

Brændeovne og luftforurening

På aftener med koldt og vindstille vejr er der lige så stor forurening med sundhedsskadelige partikler i et rækkehusområde med brændeovne, som der er i myldretiden på en af Danmarks mest trafikerede veje i det indre København – H. C. Andersens Boulevard.

I perioder med vindstille og koldt vejr kan røgen fra brændeovne ikke kan slippe væk og lægger sig derfor som en dyne over hustagene. Når det sker, bliver niveauet af de helt små partikler, sod, dioxin og tjærestoffer så højt, at luftkvaliteten markant forringes.

De seneste års studier viser, at brændeovne og kedler står for cirka 60 procent af forureningen med primære partikler i Danmark. Til sammenligning står trafikken for cirka 16 procent.

Brændeovnsrøgen er sundhedsskadelig

Forureningen fra brændeovne går ud over vores sundhed. Røgen fra brændeovne anslås at være skyld i ca 550 for tidlige dødsfald om året. En anden undersøgelse forudsiger 160 hospitalsindlæggelser på grund af luftvejssygdomme og 60 nye tilfælde af bronkitis.

Derudover forværrer partikler fra brændeovnsrøg astmaen hos dem, der allerede er ramt af sygdommen. Der er desuden mistanke om, at røgen kan sætte gang i udviklingen af astma hos raske mennesker.

Jo mindre partikler, jo være for sundheden

Særligt de fine og ultrafine partikler fra brændeovnsrøgen er skyld i luftvejssygdomme. Jo mindre partikler, jo større er risikoen for symptomer, hvis du har følsomme luftveje. De mindste partikler er mest skadelige. De kan nemlig nå langt ned i lungerne.

Samtidig bevæger de allermindste partikler sig sandsynligvis over i blodbanen, hvor de er mistænkt for at udgøre en stor sundhedsmæssig risiko – for eksempel ved at kunne skade vores arvemateriale, som igen kan have betydning for udvikling af astma, kræft og hjertekarsygdomme. Man ved blandt andet, at dioxin og tjærestoffer er kræftfremkaldende.

Det indeholder røgen

Målinger har vist, at brændeovnsrøg indeholder partikler, specielt fine og ultrafine partikler og høje niveauer af tjærestoffer og dioxin.

Små partikler

De fine og ultrafine partikler kan på grund af deres lille størrelse trænge dybt ned i lungerne og påvirke luftvejene. Det er i sig selv en dårlig ting, men derudover medbringer de ofte andre sundhedsskadelige stoffer, som sidder fast på partiklerne. Det kan for eksempel være dioxin eller tjærestoffer.

Dioxin

Dioxin er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af klorholdige miljøgifte, hvoraf 12 stoffer er ekstremt giftige. Dioxin er hormonforstyrrende og kan både give kræft og påvirke vores evne til at få børn.

Tjærestoffer

Tjærestoffer dækker over en stor gruppe af stoffer, hvoraf 15 i dag vurderes at være skadelige. De hæmmer vores immunforsvar, nogle er hormonforstyrrende, men værst er, at de kan skade vores arveanlæg og give kræft.

Afbrænding af træ udleder desuden:

 • CO (kulilte)
 • Ozon
 • Metan og andre kulbrinter

Hvis man bruger andet end rent træ, er dårlig til at fyre eller har en ovn med dårlig forbrænding, kan røgen også indeholde forskellige cyanidforbindelser. Cyanid er ligesom kulmonoxid og svovlbrinte en kvælende gasart, som hindrer optagelse af ilt i blodet.

Gode råd til dig med brændeovn

En brændeovn forurener mindst, når ovnen er af god kvalitet og samtidig bliver brugt og vedligeholdt korrekt.

Du kan begrænse mængden af partikler betydeligt, hvis du tænder op med top-down optænding. Det går ud på at optænde ovnen ved at stable lidt pindebrænde, toppe med en spritbriket og på den måde tænde ovenfra. Når du tænder nedefra, dannes der mere sod, fordi flammen afkøles op gennem brændet.

Lyt til vores podcast om indeklima:

Fyr med omtanke

Selv med den bedste ovn, skorsten og korrekt brug, så udsender brændeovne 100 gange flere skadelige partikler end olie og gas.

En moderne ovn, som lever op til Brændeovnsbekendtgørelsen og bruges efter forskrifterne, forurener stadig op til 500 gange så meget, som hvis samme mængde brænde blev brugt i træfyrede kraftvarmeværker.

Astma-Allergi Danmarks holdning er derfor, at man bør undgå brændefyring som primær opvarmningskilde i private hjem i tæt beboede områder.

Gode råd om fyring i brændeovne

 • Tænd op fra toppen
 • Brug kun tørt, rent træ
 • Kontrollér, at røgen er næsten usynlig
 • Afbrænd ikke affald som mælkekartoner, tryksager, plast, malet eller imprægneret træ
 • Anvend maksimalt to-tre stykker træ per påfyring
 • Læg ikke brænde på til natten for derefter at skrue ned for luften, da træet blot ulmer væk, og den dårlige forbrænding forurener meget
 • Opbevar brændet tørt udendørs. Bring kun små mængder brænde ind i huset i det tempo, du bruger det
 • Få skorstenen renset mindst én gang om året af en skorstensfejer
 • Luft jævnligt ud og hver gang du har haft ild i ovnen
 • Hav en godt isoleret skorsten i god højde over taget
 • Overvej, om du bør investere i en ny og mere miljøvenlig ovn