Pollenservices

Vejret og pollen

Hvis du har pollenallergi, er det en god idé at holde øje med vejrudsigten. Vejrforholdene er nemlig af største betydning i forhold til hvornår, hvor og hvor mange pollen, der er i luften.

Vejrforhold betyder alt, når vi taler om hvornår, hvor og hvor mange pollen, der er i luften. Men også for, hvor lang en pollensæson bliver.

Varme og kulde

Luftens temperatur har direkte indflydelse på, hvornår planten sender pollen ud i luften. De fleste planter afgiver mange pollen i en periode på tre til fire timer først på dagen, hvor temperaturen stiger mest.

Mange solskinstimer giver også mange pollen, mens skygge gør det modsatte. Det betyder, at planterne sender flere pollen af sted på en solskinsdag end på en overskyet dag.

Regn og torden

Regn mindsker antallet af pollen i luften, fordi regnen vasker pollen ud af luften og ned på jorden.

Græspollen falder hurtigst til jorden, fordi de er større. Det betyder med andre ord, at jo større pollen er, jo sværere har de ved at holde sig svævende i regnvejr. Desuden sender planten ikke nye pollen af sted i regnvejr.

Morgendug kan have den samme effekt.

Tordenvejr

Tordenvejr er ikke en pollenallergikers ven. Den kraftige regn, som ofte følger et tordenvejr, slår pollenkornene i stykker, så der frigøres hundredvis af stivelseskorn, der indeholder de allergener, som du reagerer på.

Stivelseskornene er så små, at de kan trænge dybt ned i lungerne og kan på den måde medvirke til astmaanfald, hvis du har astma.

Vinden

Også vindretning og -hastighed spiller ind i forhold til din pollenallergi.

Vindretning

I Danmark har vi mest vestenvind. Det betyder, at vestvendte kyster – og særligt vestkysten – ofte kan være gode opholdssteder for dig med pollenallergi, fordi pollen blæser ind over land.

Vindhastighed

Stærk vind fremmer pollenfrigørelsen, men kan samtidig fortynde luftens indhold af pollen.

En kraftig vind fremmer altså mængden af den pollen, som planterne frigiver til luften. Men samtidig fordeles mængden af pollen over et større rumfang, og derved falder den samlede mængde af pollen på et enkelt sted.

Pollen båret af vinden

Sommetider rejser pollen med vinden over store afstand. Det betyder, at vi i Danmark kan få pollen fra fx både Tyskland, Polen, Sverige og Norge afhængig af vindretning og vejrforhold. Det gælder især pollen fra birk.

Pollen fra den stærkt allergifremkaldende plante bynke-ambrosie kan komme til Danmark så lang væk fra som Ukraine og Ungarn.

Uanset hvor pollen kommer fra, så skal man behandle eventuelle symptomer

Færre pollen i Jylland

Dagens Pollental for pollen fra træer er ofte lavere for Vestdanmark end for Østdanmark. Det gælder især for pollen fra birk.

Den mest umiddelbare forklaring er, at vi i Danmark hovedsagelig har vestenvind og forskelle i landskab. Derudover er der andre faktorer, som spiller ind, for eksempel nedbør og lokal pollen fra parker og haver.

Den jyske hede

Som eksempel ligger heden vest for Viborg, og pollen herfra hører ikke til de allergirelevante arter, som Astma-Allergi Danmark oplyser på vores hjemmeside, i appen, samt til medierne. Samtidig er der langt færre træer på heden.

Den tydelige forskel på vestenvind og østenvind ser vi i birkepollensæsonen. Når vi har østenvind, kan antallet af birkepollen i Vestdanmark derfor nå de samme højder som for Østdanmark.

Lokal pollen i København

I København kommer en stor del af birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkeskove på det fredede Vestamager.

Ifølge undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet bidrager birketræer i haver, parker og andre grønne områder i København med en cirka lige så stor mængde pollen, som den der kommer til hovedstaden med luften fra Midt- og Vestsjælland.

En del birkepollen kommer også lejlighedsvis til hovedstaden med luften fra blandt andet Sverige, Polen og Tyskland.

Nedbør

En anden årsag til de store forskelle i Dagens Pollental mellem Øst- og Vestdanmark er, at det regner ca. 20% mere i Midt- og Østjylland end i Østdanmark. Og når det regner, bliver pollen vasket ud af luften og falder til jorden.

Pollenportalen

Stor guide til dig, der har pollenallergi. Her finder du gode råd til behandling, samt tips og tricks til at bevare et aktivt ude- og arbejdsliv i pollensæsonen.

Besøg Pollenportalen

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu