Kontakteksem

Kontakteksem er en inflammation i huden, som kan opstå som følge af ydre påvirkninger fra hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer.

Hvad er kontakteksem?

Kontakteksem er en inflammation i huden, som kan opstå som følge af ydre påvirkninger fra hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer.

Læs mere

Allergisk kontakteksem

Dit eksem kan skyldes at du er allergisk overfor et eller flere kemiske stoffer. Dette kaldes kontakteksem eller hudallergi.

Læs mere

Irritativt kontakteksem

Ved irritativt kontakteksem er hudbarrieren ødelagt på grund af påvirkning af overhuden, fx hyppig håndvask med vand og sæbe eller hyppig påvirkning af hudirriterende stoffer.

Læs mere

Diagnose

Mistænker du kontakteksem? Så er det vigtigt, at du henvender dig til din læge, så du kan få stillet diagnosen, at årsagen findes, og der lægges en plan for forebyggelse og behandling.

Læs mere

Behandling af kontakteksem

Der findes forskellige behandlingsmuligheder for kontakteksem. Drøft med din læge, hvilken, der er den rigtige for dig.

Læs mere

Forebyggelse

Du kan godt forebygge kontakteksem. Det handler i høj grad om, at du er opmærksom på hvad det er der giver dig eksem.

Læs mere

Hverdagen med kontakteksem

For at forebygge kontakteksem er det nødvendigt, at du ved hvad det er der udløser dit eksem og at du tager en række forholdsregler i hverdagen.

Læs mere