Viden om Høfeber Behandling af høfeber

Allergen immunterapi / allergivaccination

Allergi kan behandles med allergen immunterapi – også kaldet allergivaccination. Hvorvidt immunterapi er en mulighed for dig, afhænger af din allergi, dine symptomer og tidligere forsøgt medicinsk behandling.

Publiceret 15/02 2022

Ca. 5 min. læsning

Del artikel

Ved immunterapi tilfører man kroppen en standardiseret mængde af det, der udløser allergien og dermed symptomerne. På den måde påvirkes immunsystemets tolerance over for det aktuelle allergen. For de fleste betyder det, at de oplever færre eller ingen symptomer. Der vil dog være nogle, som oplever ingen eller kun delvis effekt af immunterapi.

Behandlingen gives som injektioner eller som smeltetablet under tungen.

En læge med erfaring i allergiske sygdomme skal vurdere, om behandling med enten tablet eller injektion er en mulighed for dig, hvilket afhænger af din allergi, dine symptomer og tidligere forsøgt medicinsk behandling.

Injektioner

Allergen immunterapi som injektionsbehandling er en tre- til femårig behandling, hvor jævnlig indsprøjtning med helt små mængder af allergen gradvist vænner din krop til det du har allergi over for, så du kan tåle mere af det.

Du kan eventuelt blive vaccineret med flere allergener samtidig – dog indsprøjtet hver for sig og med 30 minutters mellemrum.

I begyndelsen skal du møde op hos lægen hver uge og senere med seks til otte ugers mellemrum.

Du skal altid blive hos lægen i 30 minutter efter hver vaccination. Årsagen er, at du i sjældne tilfælde kan risikere at få en allergisk reaktion af vaccinen, og at du derfor bør opholde dig der, hvor der er den rette akutte hjælp.

Du skal fortælle lægen, hvis du er syg på selve vaccinationsdagen eller har været syg i dagene op til. Det gælder hvad enten det er en forkølelse, en betændt neglerod eller symptomer på astma, for eksempel lavt peak flow. Så vil lægen vurdere, om dosis af vaccinen skal ændres, eller om vaccinationen skal vente, til du er frisk igen.

Effekt

En del oplever markant bedring af symptomer og kan undvære anden symptomlindrende behandling.  Andre får færre symptomer og skal fortsætte med symptomlindrende behandling og nogle oplever ingen effekt efter allergivaccination.

Oplever du ingen effekt i løbet af første sæson efter et års behandling, kan det være relevant at drøfte behandlingen med lægen og tage stilling til, om det giver mening at fortsætte.

Vaccination mod pollenallergi vil ikke fjerne eventuelle krydsreaktioner med fødevarer. Det betyder, at hvis du har en krydsreaktion med frugt, grøntsager eller nødder, skal du måske stadig holde dig fra de fødevarer, du reagerer på.

Bivirkninger

Næsten alle får en forbigående hævelse der, hvor indsprøjtningen er givet. I enkelte tilfælde kan der opstå symptomer i form af høfeber, astma eller nældefeber. I meget sjældne tilfælde kan der opstå en allergisk chokreaktion, også kaldet anafylaktisk shock.

Smeltetabletter

Ud over behandling med injektioner er det muligt at blive vaccineret mod allergi over for træpollen (birk, el, avnbøg, bøg, eg, hassel), græspollen og husstøvmider med en smeltetablet, som man lægger under tungen.

Tabletterne skal tages én gang dagligt. Første tablet skal indtages hos en læge med erfaring i allergiske sygdomme. Herefter skal du tage tabletten hver dag, hele året, i tre år.

Opstart og effekt

Ved allergi over for træpollen og/eller græs bør vaccinationen indledes senest 16 uger før den forventede start på pollensæsonen. Hvis behandlingen opstartes 16 uger før sæsonen, kan du forvente en effekt på symptomerne allerede i første sæson. Oplever du ingen effekt i løbet af første sæson, kan det være relevant at drøfte behandlingen med lægen og tage stilling til, om det giver mening at fortsætte behandlingen.

Tilsvarende bør man drøfte vaccination mod husstøvmideallergi med lægen, hvis der ikke er effekt efter et års behandling.

Bivirkninger

Bivirkninger såsom lokale gener i mundhulen, herunder kløe, forekommer ofte ved allergivaccination i tabletform. For de flestes vedkommende fortager bivirkningerne sig efter nogle minutter til timer, og de vil som regel primært forekomme i begyndelsen af behandlingen.

Nogle oplever også at få en blist eller vabel under tungen, hvor tabletten lægges. Dette kan undgås ved at skifte mellem højre og venstre side under tungen.

Medlemskab for dig med høfeber

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med høfeber har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu