Mærkesager

Astma-Allergi Danmark arbejder for en astma- og allergivenlig dagsorden, som kan forbedre vilkårene for alle med astma, allergi, høfeber og eksem og deres pårørende.

Øget kapacitet i sundhedsvæsenet

I 2017 udgav Sundhedsstyrelsen en statusrapport på allergiområdet, som slog fast, at der mangler fokus på allergi i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Partikelfri luft i byerne

Luftforureningens negative effekt på danskernes ve og vel koster hvert år samfundet i omegnen af 95 milliarder. Det ønsker Astma-Allergi Danmark at gøre landets politikere opmærksomme på.

Læs mere

Tag hensyn til kæledyrsallergikere

Flere end 880.000 danske familier holder et eller flere kæledyr – primært hunde og katte. Kæledyr på arbejdspladser er et voksende problem. Ligesom der er stigende udfordringer med kæledyrshold på plejecentre og børneinstitutioner.

Læs mere

Allergivenlig byplanlægning

Op mod en million danskere har pollenallergi. En stor del af os bliver altså påvirket helbredsmæssigt af den beplantning, der er i det offentlige rum. Og det bør man tage højde for i fremtidens byplanlægning.

Læs mere

Ingen allergifremkaldende kemi

Den nyeste forskning viser, at mindst 20 procent af den danske befolkning har kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Og det er noget, som påvirker både arbejdsliv, socialt liv og den generelle livskvalitet.

Læs mere