Viden om Astma Hverdagen med astma

Infektioner og astma

For at beskytte dig bedst muligt mod følgevirkningerne af en infektion er det vigtigt, at du er velbehandlet for din astma.

Publiceret 14/03 2022

Ca. 5 min. læsning

Del artikel

Du skal tage den medicin, lægen har ordineret. Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin og hvilke doseringer du skal tage, bør du tale med lægen, så du kender din behandlingsplan.  

Oplever du symptomer fra luftvejene såsom hoste, åndenød og trykken for brystet, skal du kontakte lægen med henblik på en eventuel justering af behandlingsplanen. Virker medicinen ikke optimalt, eller har du fået nye symptomer, skal du også kontakte lægen.

Tal eventuelt med lægen om, hvorvidt du bør vaccineres for influenza og måske lungebetændelse.

Her kan du læse mere om influenza, lungebetændelse og coronavirus.

Influenza

Influenza er en virusinfektion, og når du har astma, er der øget risiko for, at din astma forværres.

Influenza overføres som luftbåren smitte, for eksempel ved host og nys. Det er vigtigt med god håndhygiejne samt at hoste og nyse i ærmet for at forebygge smitte.

Ukompliceret influenza behandles som oftest med sengeleje. Lægen kan eventuelt ordinere et antiviralt præparat, der kan nedsætte sygdomsvarigheden.

Vaccination mod influenza

Har du astma, så tal med lægen om du skal vaccineres mod influenza. 

Vaccination mod influenza har vist sig at nedsætte risikoen for, at personer med astma får et sværere forløb.

Men selvom du bliver vaccineret mod influenza, skal du være opmærksom på, at du stadig kan blive smittet af andre influenzatyper end den, du er vaccineret mod. Du kan også opleve, at andre virus kan give influenzalignende symptomer.

Mærker du forværring af din astma, eller får du nye symptomer fra luftvejene, bør du kontakte din læge og i akutte tilfælde lægevagt eller skadestue.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod influenza til personer over 65 år samt personer med visse kroniske sygdomme, herunder kroniske lungesygdomme. Vaccinationen er gratis for målgruppen.

Erfaringen fra de seneste år viser, at det er de samme målgrupper, der er i risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19. Derfor er det de samme risikogrupper, som anbefales vaccination mod både influenza og covid-19. Man kan få begge vacciner samtidig.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om influenzavaccination.

Lungebetændelse (pneumokok)

Pneumokokker er en bakterie med mange undertyper.

De hyppigste sygdomme, der kan være forårsaget af pneumokokker, er akut mellemøre-, bihule- og lungebetændelse, men mere alvorlige infektioner som meningitis og blodforgiftning kan også forekomme.

Personer med lungesygdomme og ældre risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med pneumokokker. Tal med din læge om, hvorvidt du tilhører en særlig risikogruppe og derfor bør vaccineres.

Vaccination mod lungebetændelse

Der findes to vacciner, der beskytter mod lungebetændelse. Den ene vaccine beskytter mod 23 forskellige undertyper (PPV23), mens den anden vaccine beskytter mod 13 forskellige undertyper (PPV13).

Man skal huske, at andre bakterier også kan give lungebetændelse og andre sygdomme, selvom man er vaccineret mod pneumokokker.

PPV23

Den 23-valente vaccine gives gratis til blandt andre følgende personer:

  • Alle over 65 år
  • Beboere på plejehjem og lignende
  • Personer under 65 år med:
    • Kronisk lungesygdom
    • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Personer under 18 år med kronisk lungesygdom
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, som ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Du kan blive vaccineret hos lægen, på apoteket eller en privat vaccinationsklinik.

Du skal kun have én dosis af vaccinen, og den kan gives på et hvilket som helst tidspunkt i forhold til COVID-19-vaccination.

Effekten af vaccinen forventes at vare i op til seks år. Din læge kan tjekke, om du er vaccineret inden for de seneste seks år – i så fald skal du ikke vaccineres nu.

PPV13

Pneumokokvaccination er en del af børnevaccinationsprogrammet.

Effekten af vaccinen mindskes over tid, men med alderen forstærkes immunsystemet, og man udvikler derfor sjældent alvorlig sygdom, hvis man bliver smittet med bakterien.

Vaccinen tilbydes derfor til dig, der er i særlig høj risiko for at blive alvorligt syg, hvis du bliver smittet. Det vil altid være lægen, der afgør, om du har behov for begge vacciner.

Der er egenbetaling for den 13-valente vaccine.

Læs mere

Du kan læse mere om vaccination mod pneumokokker, herunder om målgruppen for det gratis tilbud for vaccination, hos Sundhedsstyrelsen

Coronavirus

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. WHO har givet den sygdom, der for alvor kom i udbrud i starten af 2020, navnet COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Langt de fleste mennesker har kun en lille risiko for alvorlig sygdom ved COVID-19, og især børn og unge påvirkes oftest mindre og har et mildt sygdomsforløb.

Opgørelser viser, at cirka 80 procent får milde symptomer, cirka 15 procent bliver alvorligt syge og må indlægges, mens cirka fem procent får behov for indlæggelse på intensivafdeling.

Langt hovedparten af de alvorlige tilfælde ses hos ældre, især ældre over 80 år, og personer med kronisk sygdom og svækkelse. Det er dog vigtigt at huske på, at langt de fleste bliver raske igen, også personer med sygdomme eller tilstande, der menes at medføre øget risiko for et alvorligt forløb.

Vaccination mod COVID-19

Har du astma, så tal med lægen om du skal vaccineres mod covid-19.

Erfaringen fra de seneste år viser, at det er de samme målgrupper, der er i risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19. Derfor er det de samme risikogrupper, som anbefales vaccination mod både influenza og covid-19. Man kan få begge vacciner samtidig.

Du kan læse om hvem der er i øget risiko for alvorligt forløb i Sundhedsstyrelsen rapport: 

Personer med øget risiko ved COVID-19 i afsnit 3.5 på side 13.

Du kan læse mere om COVID-19 og vaccination hos Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om coronavirus.

 

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu