Viden om Astma Hverdagen med astma

Graviditet og astma

Det er individuelt, om du mærker ændringer i din astma, når du bliver gravid.

Publiceret 23/08 2021

Ca. 1 min. læsning

Del artikel

Cirka en tredjedel gravide med astma vil ikke mærke en ændring i astmaens sværhedsgrad. En tredjedel vil mærke en forbedring, og den sidste tredjedel vil mærke en forværring af astmaen.  

Er din astma velbehandlet og under kontrol, mindsker du risikoen for at få et svært astmaforløb, der kan påvirke ilttilførslen til dit foster, det er derfor vigtigt, at du fortsat tager din medicin under graviditeten. 

I de allerfleste tilfælde kan fødslen foregå på normal vis. Oplys din jordemoder om din astma ved første besøg. Så kan den viden indgå i planlægningen af dit samlede graviditets- og fødselsforløb.

Tjekliste til første lægebesøg

Du bør kontakte din læge, så snart du opdager, at du er gravid. Sammen med lægen skal I drøfte følgende: 

  • En plan for din astma, så behandlingen er tilpasset graviditeten. Måske ændrer dit medicinbehov sig – nogle har behov for mindre, mens andre skal have mere.
  • Muligheden for uden videre at fortsætte med din vante medicin, eller om du skal skifte til en anden under graviditeten.
  • Hvorvidt du skal måle dit peak flow og føre astmadagbog under graviditeten for at sikre, at din astma ikke forværres.

Læs også pjecen om graviditet og astma:

graviditet og astma pjece forside

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu