Viden om Allergi Hverdagen med allergi

Allergi og økonomi

Astma-Allergi Danmark vil gerne hjælpe dig med at finde ud af, om du kan få støtte til de ekstra udgifter der er forbundet med din astma, allergi, høfeber eller eksem.

Publiceret 10/12 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Der findes flere muligheder for støtte. Nogle fås automatisk og andre skal der søges om.

Nederst på siden finder du information om muligheden for yderligere råd og vejledning

Sundhedsloven

Sundhedsloven gælder for alle – både børn og voksne - og giver automatisk tilskud når du køber receptpligtig tilskudsberettiget medicin.

Læs mere om Sundhedsloven

Den kommunale lovgivning

Der er forskellige muligheder for at søge om støtte hos din kommune. Du ansøger ved at kontakte din kommune, fx gennem www.borger.dk.  Kommunen skal vurdere hver enkelt sag individuelt. Blandt andet undersøger kommunen, om du opfylder betingelserne i loven for at kunne få tilskud. Der er derfor ingen garanti for, at du får det du søger om. 

Hvis din kommune vurderer, at betingelserne ikke er opfyldt, kan du ikke få tilskud, og kommunen giver dig afslag. Hvis svaret er negativt, skal det være begrundet og være vedlagt en klagevejledning. Du har så mulighed for at anke sagen inden én måned til kommunen. Hvis du vil klage over afgørelsen, er det vigtigt, at du har kommunens afgørelse på skrift. Derfor er det bedst, at du sender en skriftlig ansøgning til kommunen.

Vær også opmærksom på, at du først kan få tilskud fra det tidspunkt, du har søgt. Du kan normalt ikke få penge til for eksempel medicin eller hjælpemidler med tilbagevirkende kraft.

Børn

Du kan fx søge om tilskud til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler eller boligindretning.

Læs mere om de generelle muligheder for tilskud til medudgifter hos børn her

Læs mere om tilskud til merudgifter specifikt for børn med astma

Læs mere om tilskud til merudgifter specifikt for børn med børneeksem (atopisk eksem)

Læs mere om tilskud til merudgifter specifikt for børn med fødevareallergi

Læs mere om særlige økonomiske tilskud

Voksne over 18 år

Voksne kan søge om særlige tilskud for eksempel til merudgifter, hjælpemidler eller boligindretning.

Læs mere om merudgifter hos voksne her

Læs mere om særlige økonomiske tilskud her

Pensionister

Hvis du er pensionist, gælder særlige regler for tilskud.

Læs mere om tilskud som pensionist og reglerne her

Økonomisk dårligt stillede voksne

Hvis du er økonomisk dårligt stillet, kan kommunen give tilskud til de udgifter, du har til sygebehandling, medicin eller lignende ifølge Lov om aktiv socialpolitik §82

Læs mere om tilskud til økonomisk dårligt stillede voksne

Særlige tilskud

Lov om social service giver kommunerne mulighed for at yde tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og tabt arbejdsfortjeneste til dig - eller hvis du er forældre til et barn - med en varig nedsat funktionsevne.

Læs mere om særlige økonomiske tilskud her

Få yderligere rådgivning

Der er mange sproglige formuleringer i sociallovgivningen, der kan være svære at forstå. Derfor kan det være nødvendigt med sparring, råd og vejledning.

Du er altid velkommen til at kontakte vores Rådgivning, som kan give generel vejledning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Du har også mulighed for at søge rådgivning hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) der yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Hos DUKH kan du få råd og viden om regler, sagsbehandling, klageveje og klagemuligheder samt opgave- og ansvarsfordelingen inden for det offentlige. I nogle tilfælde kan de gå dybere ind i en sag, holde møder med kommunen og borgeren og forsøge at få løst op for sagen, men de fungerer ikke som bisidder.

DUKH yder også generel rådgivning. Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på andre steder, kan du henvende dig, hvad enten du er borger, organisation eller myndighed.

Besøg DUKHs hjemmeside