Viden om Astma Hverdagen med astma

Astma og peak flow

Et peak flow-meter er et redskab, du selv kan bruge til at kontrollere din astma.

Publiceret 16/06 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Hvad er peak flow?

Du kan bruge et peak flow-meter til at kontrollere din astma. Hos nogle mindskes lungefunktionen, før de mærker astmasymptomer. Det kan derfor være en god idé at måle peak flow jævnligt, f.eks. hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er en forværring under optræk, hvis du bliver forkølet eller før du skal til astmakontrol hos lægen.

Et peak flow-meter er en form for pusterør med talværdier som viser, hvor hurtigt du kan puste luften ud. Peak flowet måles i liter pr. minut (l/min).

Jo mere luft du kan puste ud på kort tid, jo mere plads er der i dine lunger. Hvis pladsen i dine luftveje/bronkier er trang, vil peak flow-værdien være lavere.

Hvis du har astma, vil peak flow-værdien være højere i gode perioder og lavere i dårlige perioder. Hvis din astma ikke er velbehandlet, vil peak flow værdien variere mere, f.eks. med tydelige forskelle på morgen og aften eller før og efter fysisk aktivitet.

Hvad er en normal peak flow-værdi?

Du finder din bedste peak flow-værdi i samarbejde med din læge, da peak flowet er meget forskelligt fra person til person.

Starter du behandling eller øger dosis med forebyggende astmamedicin, vil du ofte bemærke, at dit peak flow stiger i tiden efter.

Din bedste værdi er det højeste tal, du kan opnå efter bedst mulig astmabehandling. Det er denne værdi, du skal stræbe efter at bevare fremover. Dit peak flow skal gerne holde sig stabilt og ligge over 80 procent af din bedste værdi.

Hvis dit bedste peak flow er 500 l/min, har du et normalområde fra 500 l/min ned 400 l/m (80 procent af normalværdien).

Download skema til registering af peak flow

Samtidig med at du måler peak flow kan lægen bede dog om at lave en astmadagbog, hvor du skaber et overblik over dine symptomer, og disse oplysninger kan sammen med peak flow målingerne bidrage til det samlede billede.

Hvordan bruger man et peak flow meter?

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året