Tatoveringer

Kontaktallergi kan opstå både ved de midlertidige hennatatoveringer, ved de semipermanente kosmetiske tatoveringer og ved de traditionelle tatoveringer som holder hele livet.

Publiceret 06/09 2021

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Hennatatoveringer

Mange, særligt børn og unge, kan være fristet til at få en hennatatovering på udlandsrejsen. Men vær opmærksom på, at hennatatoveringer kan indeholde stærkt allergifremkaldende stoffer.

Den naturlige henna er rødbrun og udløser sjældent allergi, men for at opnå den sorte farve i hennatatoveringer kan der være tilsat kemiske stoffer, fx PPD. PPD er forbudt at anvende på huden og kan medføre alvorlige allergiske reaktioner som eksem og hævelser af huden.

Disse allergier er livslange og kan blusse op igen, hvis du senere farver dit hår, eller når huden kommer i berøring med visse slags sort tøj eller ting af gummi, der også indeholder PPD.

Selvom personen, der udfører hennatatoveringen, tilbyder en test på din hud, er der ingen garanti for sikkerheden. En allergisk reaktion viser sig ofte først 24-48 timer efter hudkontakt. Samtidig risikerer du rent faktisk at få en allergi via denne test.

  • Når hennafarven er brun/orange, er der minimal risiko for allergisk reaktion.
  • Når hennafarven er sort, er der risiko for allergisk reaktion.

Du bør ikke få en hennatatovering, hvis tatovøren ikke kan eller vil fortælle, hvad der er i farven.

Hvis du har eller har haft en allergisk reaktion efter en tatovering, bør du fremover undgå at farve dit hår. Det kan udløse endnu allergisk reaktion, da der anvendes det samme allergifremkaldende farvestof PPD.

Kosmetiske tatoveringer og traditionelle tatoveringer

Forskellen på kosmetiske tatoveringer og traditionelle tatoveringer er, hvor dybt farven bliver lagt i huden. Kosmetiske tatoveringer lægges i det øverste hudlag og holder typisk to til otte år, og traditionelle tatoveringer lægges dybere og holder hele livet. Vær dog opmærksom på, at varigheden af kosmetiske tatoveringer kan variere meget, og for nogle bliver de permanente.

Allergi overfor indholdsstofferne i en tatovering ses relativt sjældent, men det er dog den hyppigste alvorlige komplikation til tatoveringer. Allergi overfor tatoveringsfarve ses særligt i røde tatoveringer eller i tatoveringer med røde blandingsfarver. Allergien viser sig som rødme, hævelse og kløe af tatoveringen.

Hvis du allerede har kontaktallergi, bør du være forsigtig med at få en tatovering.

Hvis du alligevel, efter grundig overvejelse, vælger at blive tatoveret bør du være opmærksom på følgende:

  • Undgå konsekvent røde farver og rø​de farvenuancer som orange, pink, violet, bordeaux osv.
  • Alle tatoveringsfarver indeholder spor af nikkel, og nogle blæktyper indeholder endda større mængder nikkel eller krom. Har du allergi over disse metaller, kan en tatovering give dig reaktioner.
  • Tatoveringsnåle indeholder både nikkel og krom, og slidte nåle efterlader nikkel i huden.
  • Har du latexallergi, kan latexpartikler fra tatovørens handsker havne i din tatovering, og i værste fald udløse anafylaktisk shock.
  • Forlang af tatovøren, at han giver dig information om navn, type og fabrikat på det blæk som anvendes, om muligt også CI-nummer. Det kan være vigtig information, hvis du får komplikationer og skal udredes.

Lovgivning om tatoveringer

Nuværende lovgivning om tatoveringsfarve gælder i hele EU og gælder for både traditionelle permanente tatoveringer og kosmetiske tatoveringer.

Reglerne omfatter både hvilke kemiske stoffer, der ikke må være i tatoveringsfarver og mærkningen af de produkter, der tatoveres med.

Lovgivningen begrænser brugen af stoffer i tatoveringsfarve som er klassificeret som:

• Allergifremkaldende
• Hudætsende eller hudirriterende

Desuden begrænses brugen også af stoffer som er klassificeret som øjenskadelige, kræftfremkaldende, nedsættende for forplantningsevnen og er mutagene – dvs de kan påvirke arveanlæg.

Desuden stilles der i lovgivningen krav til mærkningen af tatoveringsfarver. Der skal angives en fuldstændig liste over ingredienser i tatoveringsfarven og det skal oplyses hvis der forekommer nikkel og chrom (VI) i farven.

Tatoveringsfarverne skal mærkes med teksten »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn og kontrol med reglerne.

Læs mere hos miljøstyrelsen her

Læs hele lovgivningen her

Medlemskab for dig med kontakteksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med kontakteksem har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu