Viden om Astma Hverdagen med astma

Rygning og astma

Her kan du læse om tobaksrøg, E-cigaretter, passiv rygning, rygestop og lovgivningen på tobaksområdet.

Publiceret 16/06 2021

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Hvis du har astma og ryger, bør du stoppe.

Rygestop gør, at din astmamedicin virker bedre, giver bedre astmakontrol, nedsætter din risiko for lungebetændelser, og nedsætter din risiko for at din lungesygdom udvikler sig til KOL.

Tobaksrøg

Tobaksrøg indeholder cirka 4000 forskellige kemiske stoffer. Mange af dem – specielt tjærestofferne – har en skadelig virkning på lungerne. De kemiske stoffer fremkalder en kronisk betændelsestilstand i lungerne, som ødelægger lungevævet. Det resulterer i at lungefunktionen langsomt bliver dårligere, hvilket giver besværet vejrtrækning.

De slimdannende celler i bronkievæggen er konstant irriterede, hvilket får dem til at vokse og danne endnu mere slim. De små fine fimrehår, som normalt transporterer slimet op af bronkierne, bliver ødelagt. Derefter er hoste det eneste, som effektivt kan bringe den ekstra slimmængde op af lungerne.

Betændelsen i bronkievæggen fører til en forsnævring af bronkierne – altså en smallere luftvej at trække vejret igennem. Det medfører, at man skal bruge flere kræfter på trække vejret.

Bronkievæggen bliver u-elastisk og tyk, hvilket i det lange løb fører til iltmangel.

Rygning skader hele kroppen og har stor negativ indflydelse på helbredet. Det giver blandt andet dårligere astmakontrol, KOL, dårligere sårheling, dårligere kondition, hoste og øget risiko for hjerte-kar-sygdomme.

E-cigaretter

Forskning viser, at dampene fra e-cigaretter også udgør et helbredsproblem for personer med astma.

De varme dampe fra e-cigaretter har en høj koncentration af meget skadelige, ultrafine nanopartikler, der får direkte ned i lungerne. Hvis man har astma, er de mange partikler ikke gode for helbredet.

Få mere viden om e-cigaretter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Passiv rygning

Når en person ryger, er det ikke kun personen selv, der udsættes for de skadelige partikler. Røgen kommer ned i lungerne på alle i rummet, som derfor udsættes for passiv rygning.

Der frigøres cirka 4000 kemiske stoffer fra en cigaret, når en person ryger. Ryger personen i et rum med andre, udsættes de også for de mange stoffer, hvilket kaldes passiv rygning.

Passiv rygning kan både være årsag til astma og astmatisk bronkitis hos børn, og det forværrer astmaen hos dem, som lider af luftvejssygdommen allerede.

Bliver man udsat for passiv rygning ses der en sammenhæng mellem akut skadelig påvirkning af luftvejssystemet. Hos voksne er denne sammenhæng tydeligst for kroniske luftvejssygdomme. Også helbredstilstanden hos personer med overfølsomhedssygdomme kan forværres. Mange med astma vil få åndenød, når de udsættes for passiv rygning. Voksne personer med astma kan opleve et fald i lungefunktionen og deres luftveje kan blive trigget.

Du kan også udsættes for passiv rygning udenfor. Tobaksrøg forsvinder hurtigere udendørs end indendørs. Men målinger viser, at luften under halvtage, ved bygninger og tæt på en, der ryger, også kan indeholde høj koncentration af partikler fra tobaksrøg.

Det samme gælder passiv rygning af e-cigaretter. Dampene fra E-cigaretter kan være til stor gene for personer med følsomme luftveje, og kan dermed trigge astmasymptomer.

Rygestop

Er det svært for dig at stoppe, så søg hjælp hos din læge eller hos din kommune, da der er mange muligheder for at hjælpe dig med rygestop både i form af vejledning og rygestopmedicin.

Læs mere på www.stoplinien.dk

Derfor hoster du ved rygestop

Når du stopper med at ryge, vil din krop hurtigt begynde at arbejde hårdt for at genoprette sin normaltilstand. Det kan godt give nogle ubehagelige symptomer – men det er ganske normalt, og du får det løbende bedre.

Krillerhoste og hoste om morgenen er de mest velkendte gener hos dem, som for nyligt er stoppet med at ryge. Rygningen har ødelagt din naturlige hosterefleks, for ellers ville du have hostet, hver eneste gang du inhalerede.

Ved rygestop går kroppen i gang med en afgiften af alle de kemiske stoffer, der har hobet sig op og slidt på de vitale funktioner, men du har røget.

De små fimrehår i dine luftveje skal rense sig selv og rejse sig op igen for at kunne bremse røg og partikler, hvilket er deres naturlige funktion. Derfor hoster du mere, i den første tid efter rygestoppet.

Hvis hosten fortsætter, bør du søge læge med henblik på at få konstateret, om hosten er relateret til rygestoppet eller om noget andet forårsager hosten.

Lovgivning

Det kan være en fordel at kende til Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Brug af e-cigaretter falder under Bekendtgørelse af lov om elektroniske cigaretter m.v.

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu