Hvad er KOL?

KOL eller Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er en kronisk betændelsestilstand i lungerne, som medfører tab af lungefunktion.

KOL findes i alle sværhedsgrader – fra meget milde symptomer til svær åndenød, hvor der er behov for ilttilskud.

KOL ødelægger lungevævet og forsnævrer luftvejene, hvilket giver åndenød. Det kan også blive sværere og sværere for lungerne at forsyne kroppen med tilstrækkelig ilt.

Årsager til KOL

Rygning er den største årsag til KOL.

Statistik viser, at 80-90 procent af dem, der får konstateret KOL, ryger eller har røget.

Du kan godt udvikle KOL, selvom du aldrig har røget.

Andre årsager til KOL

Store mængder luftforurening fra partikler, gasser og dampe fra erhvervsmæssig udsættelse kan også være årsag til KOL.

Mangel på alfa1-antitrypsin

Hvis du har den arvelige sygdom alfa1-antitrypsinmangel, er dine lunger særligt følsomme over for tobaksrøg, og du vil kunne udvikle KOL i en tidlig alder.

Derfor er det særlig vigtigt, at personer med alfa1-antitrypsinmangel ikke begynder at ryge.

Symptomer på KOL

Mange mennesker har KOL uden at vide det. Du vil måske – som de fleste andre – først lægge mærke til det, når åndenøden bliver markant. Efterhånden som sygdommen skrider frem, bliver åndenøden mere og mere udtalt, og til sidst kan den også være til stede, når du er i hvile.

Mange med KOL oplever, at deres symptomer varierer gennem døgnet og fra dag til dag. Nogle mærker åndenød, når de anstrenger sig, og andre har gener det meste af tiden.

Mange med KOL vil i forbindelse med deres sygdom opleve forværringer. En forværring er en opblussen i sygdommen.

Ved en forværring vil du ofte være nødt til at tage ekstra medicin eller søge lægehjælp.

Man bør altid tale med lægen om gener og eventuelle begrænsninger i hverdagen, så disse kan afhjælpes på bedste vis.

Symptomer på KOL

Åndenød

Hoste, eventuelt med slim

Hvæsende, pibende vejrtrækning

Kronisk nedsat lungefunktion

Blålige læber som følge af iltmangel (ved svær KOL)

Hoste med slim

Normalt vil det slim, du hoster op, være hvid- eller gråligt, men ved en forværring kan det blive gulligt eller grønligt. Skifter slimet farve, smag eller lugt, skal du kontakte lægen, da der kan være behov for at supplere behandlingen med antibiotika.

Opdager du blod i dit slim, skal du altid kontakte lægen.

Nedsat lungefunktion

Mennesker med KOL mister lungefunktionen i et tempo, der er hurtigere end normalt. Ved rygestop kan man sænke hastigheden af denne udvikling. Og allerbedst er det slet ikke at begynde at ryge.