Pollenservices

Pollenkalender

Resultatet af Astma-Allergi Danmarks mangeårige arbejde med at måle og registrere pollen bliver statistisk bearbejdet og danner grundlag for pollenkalenderen.

 

Kilde: Astma-Allergi Danmark og Danmarks Meteorologiske Institut
Astma-Allergi Danmark ejer Pollenkalenderen. Ligeledes er al pollen- og sporedata ophavsretsligt beskyttet. Brug af Pollenkalenderen skal derfor på forhånd aftales med Astma-Allergi Danmark.

Hvad viser Pollenkalenderen?

Pollenkalenderen er tegnet på baggrund af gennemsnitsværdier fra målestationen i København for perioden 1985-2009. Den er baseret på døgntallet, som er mængden af pollen pr. kubikmeter luft fra kl. 00.00 til kl. 24.00.

Pollenkalenderen viser forløbet for – og mængden af – de seks mest allergirelevante pollen, der er i luften i Danmark.

Pollenkalenderen er et gennemsnit af 25 års målinger. Du kan derfor ikke se de ofte store forskelle fra dag til dag eller mellem årene. Men du kan følge udviklingen i en gennemsnitssæson og ved at sammenligne med Dagens Pollental kan du se, hvor i sæsonen vi er.

Bestil fysiske eksemplarer af Pollenkalenderen

Ændring i sæsonstart og pollenmængder

De seneste to årtier er der sket markante ændringer i sæsonstart og den samlede pollenmængde for sæsonen. For el, hassel, birk og græs er pollenmængderne generelt fortsat stigende, og starten af sæsonen falder tidligere end før.

I dag starter pollensæsonen for birk i gennemsnit tre uger tidligere end i 1977, hvor de første pollentællinger blev en realitet. For træarterne el og hassel er sæsonstart helt op til fem-seks uger tidligere. Samtidig er mængden af pollen øget markant for blandt andet birke- og græspollen. Vi ser desuden en klar tendens til flere dage med meget høje pollental.

Elm og bynke er de to pollentyper, som viser et fald i pollenmængderne. Pollensæsonen for elm er tilmed afkortet en smule. Sæsonen for bynke starter tidligere i dag, men mængderne af pollen er faldet over de senere år.

Læs om klimaændringer og pollen her

Hvem bruger Pollenkalenderen?

De praktiserende læger og speciallæger i allergi benytter pollenkalenderen til at planlægge en eventuel behandling, når der er mistanke om høfeber forårsaget af pollen.

Hvis symptomerne på høfeber falder sammen med sæsonen for en bestemt type pollen, er det oplagt at undersøge for allergi over for pollen.

For dig, der har høfeber, er Pollenkalenderen, Dagens Pollental og Dagens Pollenvarsling vigtige hjælperedskaber. Både som hjælp til at tage den rigtige dosis medicin, og når du skal planlægge udendørs aktiviteter.

Læs om symptomer på høfeber her

Statistikken bag Pollenkalenderen

De seks grafer på Pollenkalenderen viser gennemsnitsværdier for sæsonen for el, hassel, elm, birk, græs og bynke i perioden 1985-2009. De er baseret på gennemsnit af både døgntal og sæsonstart og -slutning i perioden. Der er altså mange historiske tal og gennemsnit, der ligger bag Pollenkalenderen.

Endvidere er der anvendt et såkaldt rullende gennemsnit over fem døgn, hvilket giver nogle pæne og glatte kurver. Men det betyder bl.a., at de meget høje værdier - som vi kan opleve på enkelte dage i fx birkepollensæsonen - ikke kan aflæses direkte på pollenkalenderen. Variationen fra år til år og fra dag til dag kan dog være ret betragtelig. Den gennemsnitlige variation inden for en normal sæson er angivet ved tykkelsen af kurven.

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året