Viden om Allergi Medicin

Klorhexidin

Klorhexidin er et desinfektionsmiddel, som bruges hos læger, tandlæger, hospitaler og i private hjem. Et fåtal reagerer allergisk på klorhexidin.

Allergi over for klorhexidin ses meget sjældent. Allergien bliver dog let overset, fordi det ikke er et lægemiddel, man indtager eller får som indsprøjtning. 

Klorhexidin kan give flere typer allergi, dels type I allergi, også kaldet straks allergi, og type IV-allergi, som er kontaktallergi.  

Symptomer på type I allergi:  

Disse reaktioner ses ofte straks efter at du har været i kontakt med klorhexadin, og i værste fald kan allergien udvikle sig til anafylaksi. De alvorlige straks-reaktioner ses oftest i forbindelse med operation eller anden behandling hos læge og tandlæge.  

Symptomer på type IV-allergi viser sig som eksem på de steder, hvor huden har været i kontakt med klorhexidin. Reaktionen kommer forsinket, og der kan gå op til 48 timer.  
Eksemreaktionerne kan for eksempel ses i forbindelse med brug af desinfektionsservietter eller klorhexidinsæbe, og salver med klorhexidinindhold.  

Har du mistanke om at du reagerer på klorhexidin, så bør du altid drøfte det med din læge, så diagnosen bliver stillet korrekt og du sikrer dig, at det fremgår i din lægejournal.  

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu