Viden om Allergi Dyr

Myter om dyr og allergi

Fup eller fakta? Her er nogle af de typiske spørgsmål om dyr og allergi, vi får i Rådgivningen.

Publiceret 07/06 2021

Ca. 7 min. læsning

Del artikel

Findes der allergi-sikre pelsdyr?

Nej, der findes desværre ikke allergi-sikre pelsdyr. Alle dyr med pels kan give allergi.

Alle dyr har allergener (allergifremkaldende stoffer) og de findes i dyrets hudskæl, spyt, blod, urin og afføring.

Hvis du er allergisk over for hund, er du normalt allergisk over for alle hunderacer. Det samme gælder for andre pelsdyr.

Hvis du har allergi over for én slags pelsdyr, har du større risiko for at udvikle allergi over for andre dyr med pels.

Findes den allergivenlige hund?

Det korte svar er nej.

Har du allergi over for hund, dvs. du oplever symptomer fra øjne, næse eller lunger ved kontakt med hund og har du en positiv priktest og/eller specifik IgE (allergi-antistoffer påvist ved blodprøve), bør du ikke anskaffe en hund.

Alle hunderacer har de samme allergener (allergifremkaldende proteiner). Der kan være forskelle på, hvor meget hunde fælder og skæller og dermed, hvor meget allergifremkaldende materiale, der ender i møbler og på gulve. Det er individuelt, hvor mange allergener du skal møde før du får symptomer, men for en allergiker kan selv små mængder i omgivelserne betyde, at du får symptomer.

Der findes hunde, der kaldes og markedsføres som allergivenlige (hypo-allergene) hunde, men i verdens største og mest anerkendte database over publicerede lægevidenskabelige artikler er der ikke undersøgelser, der støtter påstanden om eksistensen af særligt allergivenlige hunde.

I en amerikansk undersøgelse fra 2011 finder man ingen forskel i forekomsten af hundeallergenet i hjem med såkaldte allergivenlige hunde sammenlignet med hjem med ”almindelige” hunde.

Er der forskel på hunde?

Hunde indeholder mange forskellige undergrupper af allergener og ny forskning tyder på, at det kan være forskelligt hvilke allergener, der har betydning for udvikling af allergi hos den enkelte. Nogle allergener er særligt til stede i hudskæl og spyt og andre er særligt til stede i huden.

Undersøgelser viser også, at hanhunde har et ekstra allergen, som indeholder et protein, der udtrykkes i prostata, og derfor kun findes hos hanhunde.

Når man tester for allergi, så er det et mix af forskellige hunderacer. Derfor er det vigtigt at du forholder dig til dine symptomer mere end til testens resultat. Du kan opleve, at du ikke har symptomer når du er sammen med en hund, men får symptomer når du er sammen med andre hunde.

Mængden af allergener i et hjem med hund påvirkes også af hundens adfærd og hjemmets indretning. En urolig hund på tæppegulve og i polstrede møbler giver flere allergener i hjemmemiljøet end en rolig hund i et hjem, der er let at gøre rent. Men for en allergiker kan selv små mængder i omgivelserne betyde, at du får symptomer.

Husk også, at testens resultat er et øjebliksbillede og derfor ikke kan sige noget om eventuelle nye allergier fremover.

Kan jeg tåle hund, når jeg ikke tåler kat?

Er du via en priktest eller blodprøve testet positiv for kat, men ikke for hund, er der en chance for, at du kan tåle hund på nuværende tidspunkt. Men du risikerer at udvikle allergi over for hund med tiden, idet du har større risiko for udvikling af nye allergier, og fordi du vil møde allergenerne dagligt, hvis du anskaffer hund.

Børn kan ikke selv vurdere en fremtidig risiko, så hvis der er børn med astma eller allergi overfor fx husstøvmider eller pollen, bør I ikke anskaffe pelsdyr, da risikoen for allergi er øget.

Mange vil gerne testes for allergi over for dyr, før de evt. anskaffer sig et dyr. En negativ allergitest er dog ingen garanti for, at allergien ikke udvikles senere. Testen er et øjebliksbillede, og viser ikke noget om, hvad der kan komme af allergier i fremtiden.

Kan man opholde sig i et rum med pelsdyr, hvis der er gjort grundigt rent?

Grundig rengøring er desværre ikke nok til at fjerne de allergener fra dyr, som du reagerer på. Hver gang du gør rent, fjerner du godt nok flere og flere af de stoffer, der giver allergi, men nogle mennesker er så allergiske, at de kan få symptomer i flere år, efter at dyret er væk. Derfor kan det også for nogle være et problem at flytte ind i en bolig, hvor der tidligere har boet dyr.

Kan jeg anskaffe mig et pelsdyr, selv om jeg har pollenallergi?

Når man har udviklet allergi overfor en eller flere ting, har man vist, at man er disponeret for at udvikle allergi, og dermed har man en større risiko for at udvikle nye allergier.

Du har dog størst risiko for at udvikle allergi over for det, du er i daglig kontakt med. Fx et pelsdyr.

Kan man forebygge udvikling af allergi, hvis man vokser op med pelsdyr?

Det ved vi ikke. Hidtil har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at allergidisponerede børn skulle undgå daglig kontakt med pelsdyr det første leveår for at forebygge allergi.

Nyere forskning har ikke kunnet underbygge disse anbefalinger, og der afventes yderligere forskning.

Det er endnu ikke bevist videnskabeligt, at man kan forebygge allergi ved at vokse op med dyr – det er fortsat kun en teori. Nogle studier har dog vist at børn der vokser op på landet, hvor der er flere dyr, har lavere risiko for at udvikle allergi end børn vokset op i byer.

Hvad sker der, hvis jeg på trods af en allergi anskaffer mig et dyr?

Hvis du allerede har én allergi, fx pollenallergi eller husstøvmideallergi, så har du vist, at du er disponeret for at udvikle allergi. Derfor har du også større risiko for at udvikle nye allergier.

Det er vigtigt, at du gør dig klart, at hvis du vælger at få et dyr på trods af eksisterende allergier, så risikerer du at udvikle allergi over for dyret. Du kan også opleve at få nye eller flere symptomer, som kræver medicinsk behandling.

Symptomer kan være både høfebersymptomer fra øjne og næse eller astmasymptomer fra lungerne.

Kan jeg vaccinere mig ud af min pelsdyrallergi?

Allergivaccination overfor et dyr kan komme på tale, hvis man har svært ved at fastholde sit arbejde (fx som dyrlæge eller hundefører i politiet), har brug for en servicehund eller er meget begrænset i sit sociale liv.

Allergivaccination vil sjældent blive tilbudt alene på baggrund af et ønske om pelsdyr i hjemmet. Det skyldes bl.a. at vaccinerne ikke er så effektive i forhold til risikoen for bivirkninger.

Kan man forudsige mit barns risiko for at få pelsdyrsallergi?

Der er meget, videnskaben endnu ikke ved om arveligheden af forskellige former for allergi, sværhedsgrad af symptomer osv. Alle undersøgelser omhandler grupper af mennesker, dvs. den enkeltes allergihistorie kan ikke bruges til at forudsige andres risiko.

Der vil være personer uden særlig risiko, der udvikler allergi, og omvendt vil der også være enkelte personer med mange risikofaktorer, som viser sig at kunne tåle et pelsdyr alligevel.

Kan jeg beholde mit pelsdyr, hvis jeg tager min allergimedicin?

Din allergimedicin er kun symptomdæmpende. Når du bliver ved at møde det, du ikke kan tåle, fx din hund, løber du en risiko for at dine allergisymptomer bliver værre eller nye symptomer kommer til. Du risikerer fx at dine symptomer udvikler sig til astmasymptomer.

På længere sigt kan det betyde, at du bliver nødt til at tage mere eller flere slags medicin.

Er en kælegris allergisikker?

Endnu er der ikke så mange, der har udviklet allergi over for kælegrise, men det kan skyldes, at der ikke er så mange, der holder dem som kæledyr. Erfaringsgrundlaget for at udtale sig er derfor lidt spinkelt, men i princippet kan man blive allergisk over for alt.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året