Fyr og gran

Blomstringsperioderne for de forskellige arter af fyr og gran afløser hinanden i løbet af sæsonen, og derfor strækker pollensæsonen sig fra midt i maj og frem til juli.

Publiceret 01/09 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Astma-Allergi Danmark måler og tæller pollen fra fyr og gran i pollensæsonen.

Du kan se de ugentlige døgntal her

Allergi-info

Allergi over for fyr og gran er sjælden. Mennesker, som udvikler allergi over for pollen fra fyrre- og grantræer, bor ofte tæt på fyrre- eller granskove, hvor der er store mængder af pollen i den luft, de indånder.

Hvis du har følsomme slimhinder i øjne, næse og luftveje, kan du opleve, at store pollenmængder kan irritere, ligesom støv eller tobaksrøg kan gøre. Desuden kan du blive generet af duften fra nåletræer – det behøver ikke være allergi, men er derimod ofte en irritativ reaktion.

Fakta om fyr og gran

Granfamilien (Pinaceae) er en familie af nåletræer, som blandt andet omfatter granslægten (Picea) og fyrreslægten (Pinus).

Gran- og fyrretræer er almindeligt plantet i skove, plantager og haver over hele landet.

Nåletræerne er vindbestøvede og danner store mængder af pollen, som i højsæsonen kan ses som en gul belægning på vandoverflader, biler og havemøbler.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu