Viden om Astma Andre lungesygdomme

Når man både har KOL og astma - Asthma-COPD overlap (ACO)

Der er patienter som kan have kendetegn for både astma og KOL. I disse tilfælde bruger lægerne den engelske diagnose Asthma-COPD overlap (ACO) for denne sygdom.

Astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er begge lungesygdomme.

Symptomerne på astma og KOL kan minde om hinanden.
Symptomerne kan være:

  • Hoste
  • Åndenød
  • Hvæsende og pibende vejrtrækning

Men behandlingen af sygdommene er ikke ens, trods man i langt de fleste tilfælde behandler begge sygdomme med inhalationsmedicin.

Lægen stiller ofte diagnosen ACO i de tilfælde, hvor lungefunktionen er kronisk nedsat, som er kendetegnende ved KOL, men hvor man også, kan måle effekt af luftvejsudvidende medicin – som man ofte ser ved astma.

ACO ses oftest hos de patienter, hvor der også er allergi og / eller atopisk eksem, og hvor man kan måle et højt niveau af de særlige eosionofile celler i blod eller i spyt.

Har man astma der kan være svær at behandle, og har man samtidig mange daglige symptomer og jævnligt mærker forværringer af sygdommen, så bør lægen overveje om der er tale om ACO.

Det er vigtigt, at lægen udarbejder en behandlingsplan der fokuserer på behandlingen af både KOL og astma, så man kan få en hverdag med færrest mulige symptomer og begrænsninger.

 

Her kan du læse mere om astma

Her kan du læse mere om KOL

 

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året