Viden om Allergi

Skimmelsvampesporer

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som kan vokse både udendørs og indendørs.

Publiceret 07/06 2021

Ca. 1 min. læsning

Del artikel

Hvad er skimmelsvampe?

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som kan vokse både udendørs og indendørs.

Skimmelsvampe består af lange, forgrenede tråde kaldet hyfer eller ”spiretråde”. Hyferne er sædvanligvis 2-10 µm tykke og danner tilsammen et helt net. Nettet hedder et mycelium, og når det bliver tilstrækkeligt stort, kan man se det med det blotte øje som fx skimmel i badeværelset, på nedfaldne blade eller som mug på rugbrødet.

Skimmelsvampene bruger sporer til at formere sig, og deres sporer svarer til planternes frø, idet sporer kan give anledning til ny vækst af skimmelsvampe.

De fleste skimmelsvampesporer er mellem 2 µm og 20 µm store og har forskellig form og farve. Sporerne er særdeles specialiserede til at overleve og sprede sig. Udendørs frigøres sporerne fra skimmelsvampen, og spredes med vinden over store afstande ligesom pollen.

Til tider findes skimmelsvampesporerne i stort antal i luften, og da visse skimmelsvampesporer indeholder allergener, kan de give symptomer i form af høfeber eller astma.

Skimmelsvampe kan vokse både udendørs og indendørs

Skimmelsvampe kan vokse hvor der er fugt og organisk materiale til stede. Skimmelsvampene er en meget stor familie, hvoraf mange gror i naturen, hvor de nedbryder organisk materiale, typisk døde plante- og dyredele.

Desværre kan skimmelsvampene også godt lide fugtige bygninger, og de kan derfor vokse i både boliger, på arbejdspladser og andre steder hvor skimmelsvampesporerne spirer og danner nye skimmelsvampe.

Læs om udendørs skimmelsvampesporer her

Læs om indendørs skimmelsvampesporer her

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året