Viden om Allergi Medicin

Penicillinallergi

Allergi overfor penicillin er en af de hyppigste medicinallergier, men det er dog en sjælden allergi. Har man mistanke om allergi overfor penicillin, er det vigtigt at blive diagnosticeret korrekt.

Udslæt på huden under en penicillinkur er heldigvis sjældent et tegn på allergi over for penicillinen. Oftest er hududslæt, diarre og kvalme en almindelig bivirkning af medicinen eller et led i selve sygdommen.

Penicillinallergi

Hvis man har allergi over for penicillin eller andre lægemidler, så reagerer man, fordi immunsystemet opfatter medicinen som noget fremmed, det skal reagere imod. Symptomerne på allergi bliver altså fremkaldt af en overreaktion i immunsystemet.

Man kan udvikle allergi mod praktisk taget alle former for lægemidler, og her er penicillinallergi den mest almindelige.

Penicillin bliver brugt til mange sygdomme og af både børn og voksne. Derfor vil vi praktisk taget alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv blive behandlet med penicillin, hvor vi kan opleve uønskede virkninger.

Tidligere undersøgelser har vist, at op mod 10 procent af vi danskere mener at være allergiske over for penicillin. Men når lægerne undersøger dem, der for mange år siden har fået fx udslæt under en penicillinbehandling, så kan langt de fleste godt tåle penicillin alligevel.

Overdiagnosticering af penicillinallergi hos børn er særligt udtalt. Under 5 procent af de børn, der bliver henvist til udredning på grund af mistanke om penicillinallergi, har reelt allergi over for penicillinen.

I alt gætter danske eksperter på, at der samlet set er mindre end 1 procent af danskerne, der har penicillinallergi.

Andre reaktioner af penicillin

Mens en allergisk reaktion stammer fra immunsystemet, så kommer de fleste reaktioner i forbindelse med en medicinsk behandling, fordi kroppen reagerer på selve sygdommen, eller fordi man oplever en bivirkning, som al virksom medicin kan have.

Penicillinbehandling kan fx give mavesmerter eller diarré, fordi penicillinen ødelægger flere af de normalt forekommende bakterier i tarmen. Mange kvinder oplever desuden, at de får en svampeinfektion i skeden umiddelbart efter en penicillinbehandling, fordi penicillinen påvirker skedens normale forsvar.

Ingen af disse symptomer er dog et udtryk for penicillinallergi, men defineres som en bivirkning.

Der er også en anden vigtig årsag til, at mange tror, at de har allergi over for penicillin. Penicillin bliver nemlig ofte givet til febersygdomme, der i sig selv kan give symptomer, som kan blive forvekslet med allergi – fx hududslæt.

Årsager til penicillinallergi

Der findes ingen nuværende viden om, hvorfor et fåtal reagerer allergisk på penicillin. Men det ser ikke ud til at mennesker med andre former for allergi har større risiko for at udvikle allergi overfor penicillin. Penicillinallergi er heller ikke arveligt betinget.

Mennesker, der ofte bliver behandlet med penicillin, har dog en øget risiko for at udvikle allergi mod midlet. Det adskiller sig altså her ikke fra andre former for allergi, hvor man øger sin risiko for allergi, jo mere ens krop bliver udsat for det enkelte allergen.

Symptomer på penicillinallergi

De mest almindelige symptomer på penicillinallergi er hududslæt – enten i form af nældefeber eller et rødprikket udslæt. Nældefeber viser sig som pudeformede, kløende hævelser på huden omgivet af rødme og minder om det udslæt, man kan få efter at være blevet brændt af en brændenælde – heraf navnet. Nældefeber kan optræde over hele kroppen, og det kan flytte sig fra det ene sted på kroppen til det andet.

Allergireaktionerne kan begynde når som helst under en penicillinbehandling, og nogle gange kan de endda først begynde flere dage efter, at man er stoppet med behandlingen.

Det alvorligste symptom ved penicillinallergi er anafylaksi (også kendt som allergisk shock), som kan være livstruende, og som skal behandles hurtigt. Her udvikler reaktionerne sig i løbet af få minutter, hvor man pludselig føler sig utilpas, bliver svimmel og evt. besvimer, fordi ens blodtryk falder drastisk.

Ved allergisk shock kan der også være rødme af huden, kløe, nældefeber, udtalt hævelse i ansigtet og vejtrækningsbesvær, der i værste fald kan føre til kvælning. Heldigvis forekommer et allergisk shock meget sjældent.

Diagnose af penicillinallergi

Hvis du eller dit barn i forbindelse med penicillinbehandling får symptomer, hvor du mistænker allergi, så kontakt din læge og fortæl om reaktionen.

I en del tilfælde vil lægen straks kunne afgøre, om reaktionen skyldes allergi eller en bivirkning af medicinen. Hvis der er tvivl og behov for behandling med antibiotika, vil patienten blive undersøgt nærmere.
Hvis det drejer sig om en behandling der skal fortsættes, så kan lægen formentlig finde et alternativt lægemiddel til behandlingen.

Der er ikke en hundrede procent sikker måde at teste for penicillinallergi. Oftest får man først taget en blodprøve, som bliver undersøgt for allergi-antistof mod penicillin. Er den positiv, så er man allergisk, og man må i fremtiden behandles med alternativer til penicillin.

Hvis blodprøven er negativ – altså uden antistoffer mod penicillin – tyder det på, at man ikke har allergi, men man kan ikke være helt sikker. Penicillin nedbrydes nemlig i kroppen, og nogle mennesker reagerer allergisk på nedbrydningsprodukterne. Den slags allergi fanges ikke ved blodprøven, og derfor skal man undersøges yderligere.

Næste skridt er en provokationstest. Her får man først en meget lille dosis og senere en større og større dosis penicillin, mens man bliver observeret omhyggeligt af en sygeplejerske eller en læge, der er klar til straks at behandle eventuelle reaktioner. Undersøgelsen tager flere timer og vil som regel foregå på et hospital.

Hvis ikke der opstår reaktioner i observationstiden på hospitalet, bliver man måske derefter sendt hjem med penicillintabletter for at vurdere eventuelle sen-reaktioner – naturligvis med grundig instruktion i, hvordan man skal forholde sig, ved eventuelle symptomer.

Gode forholdsregler for penicillinallergikere

Bekræfter testen, at du har penicillinallergi, så må du forvente at have allergien resten af livet. Det betyder, at du aldrig fremover må blive behandlet med penicillin. Her vil du i stedet blive behandlet med en anden type antibiotika.

Hvis du hører til den gruppe, så sørg for at oplysningerne om din penicillinallergi er nem at finde for sundhedspersonalet – også i en akutsituation, hvis du kommer ud for en ulykke. Husk at oplyse det til din egen læge, til lægevagten og på hospitalet og skriv det fx på dit sygesikringsbevis. Har du haft meget svære reaktioner, kan en SOS-kapsel eller tilsvarende være en god idé.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året