Viden om Kontakteksem

Hvad er kontakteksem?

Kontakteksem er en inflammation i huden, som kan opstå som følge af ydre påvirkninger fra hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer.

Publiceret 14/03 2022

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Kontakteksem kan forekomme overalt på kroppen, hvis huden påvirkes. Det kan være, at din hud har været i kontakt med noget, du er allergisk over for, eller som irriterer huden.

Der findes to typer kontakteksem:

Allergisk kontakteksem

Irritativ kontakteksem

Omkring hver 10. voksne dansker har kontakteksem. I mange tilfælde opstår eksemet før 20-årsalderen, og kvinder får hyppigere kontakteksem end mænd.

Du kan ikke selv se, om du har irritativt eller allergisk kontakteksem. Kontakt derfor din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har kontakteksem, og for at få stillet den rigtige diagnose. Det giver dig de bedste muligheder for at behandle og forebygge dit eksem.

Kontakteksem, som skyldes irritation, ses oftest på hænderne og omtales derfor også som håndeksem.

Hvis du har – eller har haft – atopisk eksem, er du særligt udsat for at udvikle kontakteksem.

Asta giver gode råd til dig med håndeksem

Symptomer

De mest almindelige symptomer på kontakteksem er:

  • Kløe
  • Afskalning
  • Rødme
  • Knopper
  • Små blærer

Man kan opleve forskellige symptomer i forskellig grad.

Læs mere om, hvordan diagnosen stilles.

Lyt til vores podcast om håndeksem, hvad du kan gøre ved det og hvordan du bedst passer på dine hænder:

Kontakteksem som arbejdsskade

Du skal være opmærksom på, at dit eksem også kan skyldes påvirkning fra dit arbejde. Kontakteksem er så almindeligt, at der hvert år anmeldes cirka 2.000 tilfælde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om kontakteksem og arbejde her.

Medlemskab for dig med kontakteksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med kontakteksem har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu