Viden om Astma

Hverdagen med astma

Det er meget forskelligt, hvordan astma påvirker din hverdag. Vi hjælper dig med de forskellige udfordringer i hverdagen, som man møder, når man har astma, eller er forældre til et barn med astma.

Akut astmaanfald

En gang imellem virker anfaldsmedicinen ikke tilstrækkeligt, og så kan det være nødvendigt, at kontakte læge eller ambulance.
Læs her mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du, dit barn eller andre får akutte astmasymptomer.

Peak flow

Nogle puster i et peak flowmeter derhjemme, så de kan følge om der er bedring efter at astmamedicinen er justeret. Andre bruger peak flow-værdierne til at se, om der er en astmaforværring på vej. Snak med din læge om peak flow-målinger er noget for dig.
Læs mere om astma og Peak flow her.

Allergi og astma

Allergi overfor eksempelvis pollen, husstøvmider og dyr kan forværre din astma. Derfor bør alle med astma udredes for allergi, så du kan forsøge at undgå det der giver dig symptomer.
Her kan du læse mere om allergi og astma

Irritanter og astma

Når du har astma, har du følsomme luftveje. Du kan derfor reagere på stoffer, som irriterer luftvejene. Det er meget individuelt, hvad der trigger luftvejene.
Læs mere om fx tobaksrøg, kulde og kraftige lugte. Disse stoffer kaldes irritanter.
læs mere om irritanter og astma - fx tobaksrøg, kulde og kraftige lugte. 

Infektioner og astma

Som alle andre kan man blive ramt af virus og andre infektioner. Det er vigtigt, at man er velbehandlet for sin astma for at mindske risikoen for forværring.
Læs her om influenza, lungebetændelse og coronavirus.
læs her om influenza, lungebetændelse og coronavirus.

Fysisk aktivitet og astma

Fysisk aktivitet er sundt for alle - også dig med astma. Men det kræver at du er velbehandlet for din astma.
Her kan du læse nogle gode råd om astma og fysisk anstrengelse.
Her kan du læse nogle gode råd om astma og fysisk anstrengelse.

Sex og astma

Oplever du at få astmasymptomer i forbindelse med sex?
Læs mere her, og få kontrollen over din astma, så den ikke påvirker dig, når du har sex.
Læs mere her og få kontrollen over din astma, så den ikke påvirker dig, når du har sex.

Graviditet og astma

Cirka en tredjedel gravide med astma vil ikke mærke en ændring i astmaens sværhedsgrad. En tredjedel vil mærke en forbedring, og den sidste tredjedel vil mærke en forværring af astmaen.
Læs gode råd om graviditet og astma her.

Uddannelse og jobvalg

Når du skal vælge uddannelse og job, er det god – og nødvendig - ide at tænke over, om din astma har betydning i forhold til det kommende arbejdsmiljø.
Læs mere om erhvervsvalg og astma. 

Tænder og astma

Astmamedicinens stoffer påvirker balancen i munden og skaber gode vækstbetingelser for huller i tænderne. Vær derfor særlig opmærksom på at få skyllet munden eller børstet tænder efter du har taget astmamedicin.
læs her mere om tænder og astma.

Rygning og astma

Al Tobak kan påvirke din astma.
Her kan du læse meget om tobaksrøg, E-cigaretter, passiv rygning, rygestop og lovgivningen på tobaksområdet.

Rejse og astma

Som udgangspunkt kan du godt rejse, selvom du har astma. Men inden afrejse bør du altid drøfte din behandlingsplan med lægen, så I er sikre på, at du er velbehandlet ligesom du ved, hvad du skal gøre hvis du mærker en forværring.
Få flere gode rejsetips her

Alternativ behandling

Der findes mange tilbud om alternativ behandling, hvis du er berørt af astma. Mange benytter sig af dem, og nogle med stor glæde – andre uden resultat.
Læs her de gode råd om brug af alternativ behandling

Merudgifter hos børn med astma

Her finder du eksempler på de merudgifter der kan være forbundet med at have et barn med astma, samt hvordan du evt. kan søge økonomisk tilskud.
Læs om merudgifter hos børn med astma

Supplement til den medicinske behandling

Når du har astma, kan det for nogle være meget relevant at supplere den medicinske behandling.
Læs om vores gore råd her

Trækker du vejret hensigtsmæssigt?

Nogle personer kan trække vejret på en uhensigtsmæssig måde. Det kaldes for dysfunktionel vejrtrækning.
Her kan du læse om dysfunktionelvejrtrækning

Astma 3 steder i livet

Astma-Allergi Danmark låner her mikrofonen til tre mennesker med astma. De er helt forskellige steder i livet. Og alligevel har de så meget tilfælles.
Læs om astma forskellige steder i livet

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu