Pollenservices

Pollenmålingens historie

Den første pollenfælde blev opsat i Danmark i 1977. Det første ”Dagens Pollental” blev offentliggjort i pressen i 1979.

Astma-Allergi Danmark har siden 1977 stået for at indsamle og registrere luftens indhold af pollen og udendørs skimmelsvampesporer i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Modtageren af Pharmacia-prisen, meteorolog Hans Buch og overlæge Otto Davidsens ved siden af en af pollentællerene.

Foto: Astma-Allergi Danmark. Billede af en af pollentælllingsmaskinerne. Fra ca. 1985-86.

Den Aerobiologiske Gruppe

Interessen for at tælle luftens indhold af pollen og skimmelsvampesporer i Danmark samlede i 1977 en gruppe, der fik navnet "Den Aerobiologiske Gruppe". Gruppen bestod af fagfolk med meget forskellig baggrund og uddannelse inden for blandt andet biologi, meteorologi og sundhed.

Fælles for gruppens medlemmer var deres interesse for luftbårne partikler, fx pollen og skimmelsvampesporer, der kan fremkalde symptomer og sygdomme hos mennesker.

Gruppen var fra dens begyndelse tilknyttet Astma-Allergi Danmark.

Målestationer gennem tiden

Der er i årenes løb foretaget pollenmålinger flere steder. For eksempel blev der indsamlet data fra Nykøbing Falster og Nykøbing Mors i perioden 1979 til 1983 og i Odense fra 1981 til 1991.

Derudover er der i perioder også blevet indsamlet data i Aarhus, Roskilde, Skrydstrup, Haderslev, Thorshavn og Nuuk.

I dag har Astma-Allergi Danmark to faste pollenfælder i Viborg og København. 

Det første 'Dagens Pollental'

1977: Den første pollefælde blev opstillet på taget af DMI i København  

1978: Pollenfælden på taget af sygehuset i Viborg kom til

1979: Det første 'Dagens Pollental' blev offentliggjort i radio og presse

1981: Dagens Pollenvarsling for København for birk, græs og bynke begyndte

1983: Dagens Pollenvarsling inkluderede nu også Viborg

1986: En stor del af arbejdet var indtil nu baseret på frivillige og finansieret gennem private midler. I 1986 overgik pollenmålingerne til offentlig finansiering.

1999: Dagens Pollental og -varsling kan ses på internettet

2004: Dagens Pollenmail oprettes

2009: Pollental og -varsling lanceres som app til smartphones

2015: Fjerntælling af pollenprøver fra Viborg

2019: Dagens Pollenvarsling for el, hassel og elm begyndte 

2020: Nye femdøgnsprognoser baseret på kunstig intelligens og historiske data

2021: Den nye pollenkalender, tegnet på baggrund af gennemsnitsværdier fra målestationen i København for perioden 2011-2020, lanceres.

Samarbejde og forskningsprojekter

I 2020 udførtes i samarbejde med Aarhus Universitet en målekampagne, hvor der blev indsamlet pollen- og sporedata forskellige steder i landet, som kan bruges til at undersøge regionale variationer i pollen- og sporebelastningen.

Kampagnen havde målestationer på taget af Esbjerg Rådhus (i samarbejde med Esbjerg Kommune), Roskilde sygehus (i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling), Ålborg baggrundsmålestation (AU, ENVS) og Odense Rådhus (i samarbejde med Odense Kommune).

Målet er, at projektet bidrager med data og viden, som på sigt kan omsættes til gavn for danskere med pollenallergi. Målekampagnen kan for eksempel bruges til at validere, om forskellige modeller kan bruges til at estimere pollenniveauerne lokalt og til fremadrettet give et bedre billede af danskernes polleneksponering.

I dag samarbejder Astma-Allergi Danmark desuden med it-firmaet Miracle, som har udviklet en helt ny femdøgnsprognose for pollen. Den nye teknologi er baseret på machine learning, som er en teknik inden for kunstig intelligens. Det betyder, at det er lykkedes at kombinere historiske pollen- og vejrdata med aktuelle prognoser, der via avancerede algoritmer kan forudsige mængden af pollen fem døgn ud i fremtiden.

Pollenportalen

Stor guide til dig, der har pollenallergi. Her finder du gode råd til behandling, samt tips og tricks til at bevare et aktivt ude- og arbejdsliv i pollensæsonen.

Besøg Pollenportalen

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu