Viden om Allergi

Allergi over for medicin

Der kan være forskellige årsager til at man får uønskede virkninger fra medicin. En årsag kan være at man har allergi overfor medicinens indholdsstoffer.

Publiceret 02/06 2021

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Oplever du en uønsket reaktion på din medicin?

Hvis du er i tvivl om der er tale om en allergisk reaktion eller en bivirkning, bør du altid kontakte lægen. Det er vigtigt at en mistanke om en allergisk reaktion bliver undersøgt, og at der bliver lagt en plan for din fremtidige behandling.

På indlægssedlen, der følger med medicinen, kan du læse om lægemidlets kendte bivirkninger. Bivirkningerne fremgår også af lægemidlets produktresumé, som er tilgængeligt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Hvis du oplever uønskede virkninger, der ikke er beskrevet i indlægssedlen, bør du eller din læge indberette dem til Lægemiddelstyrelsen på Meld en bivirkning ved medicin.

Bivirkning eller allergi?

Det har stor betydning om det er bivirkninger eller allergi, du får som uønsket virkning af din medicin. Hvis du fx får hovedpine, hver gang du tager det samme lægemiddel, så er det formentlig en bivirkning og ikke en allergi. Bivirkninger som hovedpine, kvalme eller diarré kan formentlig lindres med anden medicin, hvis det er meget vigtigt, at du fortsætter din behandling. Lægen kan måske også forsøge at vælge et andet præparat med andre indholdsstoffer men med samme virkning.

Men hvis du har allergi over for et af medicinens indholdsstoffer, så er der risiko for en alvorlig reaktion, og derfor skal du ikke tage lægemidlet igen – dette skal dog altid foregå i samråd med lægen.

Medicinallergi kan vise sig som fx nældefeber, besværet vejrtrækning eller mere voldsomt udslæt med blærer og afskalning af huden, og i værste fald allergisk shock.

Forskellen på bivirkning eller allergisk reaktion er afgørende, for hvis du fx får meningitis og har brug for penicillin, kan du – trods en bivirkning som diarré – godt gennemføre behandlingen. Men hvis du har fået en allergisk reaktion af penicillin tidligere, må du ikke få det igen. Så skal lægerne finde et alternativ.

En diagnose kræver en undersøgelse

Har du allergi over for penicillin eller andre lægemidler, så reagerer du, fordi dit immunsystem opfatter indholdsstofferne som noget fremmed, det skal bekæmpe.

Allergi overfor indholdsstoffer i medicin er sjældent, men man kan potentielt udvikle allergi overfor stort set alle former for medicin.

Penicillinallergi er den mest almindelige lægemiddelallergi. Har man haft en enkelt episode med udslæt efter penicillin, fx i barndommen, behøver det dog ikke betyde at man ikke kan tåle penicillin resten af livet. Diagnosen kræver en korrekt udredning.

Udredning for allergi over for medicin er en specialistopgave. Udredningen bliver skræddersyet til hver enkelt patient og afhænger af, hvilket lægemiddel, der skal testes.

Undersøgelserne kan omfatte blodprøver, hudtest og eventuelt en provokationstest. Ved en provokationstest bliver du udsat for det mistænkte lægemiddel for at se, om du reagerer på det, og i så fald, hvilken reaktion det udløser.

Det er mindst lige så vigtigt at få afkræftet som at få bekræftet en medicinallergi, så du og lægen ved, hvordan du skal forholde dig til lægemidlet fremover.

CAVE-kort

Hvis du har fået bekræftet en medicinallergi ved udredning, vil du typisk få et såkaldt CAVE-kort med detaljer om, hvad du er allergisk overfor.

Husk at oplyse din medicinallergi til din egen læge, til lægevagten, på hospitalet og til nærmeste pårørende. Du kan også skrive det på fx dit sygesikringsbevis, så det er nemt for sundhedspersonalet at finde i en akutsituation.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året