Elm

Pollensæsonen for elm strækker sig normalt fra midt i marts til slutningen af april. Sæsonen er normalt på sit højeste midt i april.

Publiceret 31/08 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Astma-Allergi Danmark udsender daglige opdateringer for birk i pollensæsonen.

Du finder Dagens Pollental her

Fakta om elm

Elmetræerne hører til elmefamilien (Ulmaceae). Den mest almindelige art i Danmark er skov-elm (Ulmus glabra).

Ved pollenmålingerne kan en mindre del af de registrerede pollen stamme fra andre mindre udbredte elmearter, fx småbladet elm (Ulmus minor) og skærm-elm (Ulmus laevis).

Hvornår er pollentallet højt for elmepollen?

Lavt: under 10 pollen

Moderat: 10-50 pollen

Højt: over 50 pollen

Skov-elm vokser naturligt i skov og hegn i hele landet. De andre elmearter plantes ofte som park- og vejtræer.

Niveauet af elmepollen er lavere end før elmesygen i 1990’erne, men der er set en stigende tendens i pollenforekomsten fra elm igennem de senere år.

Elmesyge er en svampesygdom, som angriber elmetræer. Svampen (ceratocystis ulmi) overføres til træet af elmebarkbiller. Elmetræer har intet forsvar mod sygdommen, hvilket resulterer i, at de inficerede træer dør.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu