Viden om Høfeber

Hvad er høfeber?

Høfeber er allergisymptomer, som især rammer øjne og næse. Hvis du har høfebersymptomer, kan det være, fordi du har allergi over for pollen, husstøvmider eller dyr.

Publiceret 14/03 2022

Ca. 6 min. læsning

Del artikel

Cirka en million danskere har høfeber. En stor del af dem er påvirkede og begrænsede i deres sociale liv, skole- eller arbejdsliv. Men langt de fleste mennesker med høfeber har mulighed for at leve et normalt liv uden store gener ved hjælp af den rette behandling og viden om sygdommen.

Andre ord for høfeber

I daglig tale bruger vi mest udtrykket høfeber, men du kan også støde på ord som allergisk høfeber, allergisk snue, rhinokonjunktivitis, luftbåren allergi, allergisk konjunktivitis og allergisk rhinitis.

Høfebersymptomer

Høfebersymptomer er:

 • Snue/løbenæse med klart, vandigt næseflåd
 • Nyseture
 • Tilstoppet næse
 • Kløe i næsen
 • Røde og kløende øjne
 • Øjne, der løber i vand. Nogle oplever også lysfølsomhed samt hævelse af øjenlåg og øjenslimhinden. Begge øjne vil typisk være angrebet samtidig.

Du kan ligeledes blive rigtig træt og uoplagt. Nogle beskriver det, som om de har influenza, når høfeberen raser. Og det kan være svært at kende forskel på høfebersymptomer og en forkølelse eller anden virus.

Nogle mennesker med pollenallergi får også kløe i svælget, når der er mange pollen i luften. Andre kan få kløe i mund og svælg, når de spiser bestemte madvarer på grund af krydsreaktioner.

Det er vigtigt, at du er velbehandlet for din høfeber. En underbehandlet høfeber kan påvirke din indlærings- og arbejdsevne, give problemer med bihulebetændelse, mellemørebetændelse og træthed.

Årsager til høfeber

Din høfeber kan være forårsaget af allergi, eller den kan være irritativt betinget.

Den hyppigste årsag til høfeber er allergi over for pollen.

Symptomer om foråret skyldes ofte allergi over for pollen fra hassel, el og birk, mens symptomer om sommeren normalt skyldes græspollen. Sidst på sommeren er det bynkepollen og udendørs skimmelsvampesporer, der kan give symptomer.

Har du symptomer hele året, skyldes det måske allergi over for:

Nogle mennesker oplever symptomer fra øjne og næse det meste af året, uden at lægen kan påvise en allergi. Det bliver ofte kaldt ikkeallergisk rhinitis eller ikkeallergisk helårssnue.

Er dine slimhinder ekstra følsomme, får du nemmere symptomer fra næse og øjne, for eksempel når du kommer i kontakt med irritanter som røg, os eller dufte. Det er ikke allergi, hvis du alene får symptomer på grund af irritanter. . Det er derimod et tegn på, at du har følsomme slimhinder.

Uanset om dine symptomer skyldes allergi eller ej, er det vigtigt, at du taler med lægen om en eventuel behandling.

Flere får høfeber

Inden for de sidste fire årtier har forskerne observeret en stigning i udbredelsen af allergisk høfeber. Høfeber er blevet en almindelig sygdom i lande med vestlig levevis.

Forskerne kender ikke årsagen til bunds, men de fleste er enige om, at det er et samspil mellem forskellige miljøpåvirkninger, arv og individuel følsomhed.

For eksempel har vores livsstil ændret sig. I dag tilbringer vi mere end 80 procent af tiden indendørs, hvilket er langt mere end for 50 år siden. Samtidig er de fleste boliger blevet mere tætte og velisolerede, ofte uden tilstrækkelig ventilation.

Det betyder, at der er langt flere allergener og irritanter såsom husstøvmider, støvpartikler og tobaksrøg end tidligere, der påvirker os over længere tid og i højere koncentrationer.

Derudover er andelen af kæledyr i boligen steget, og pollensæsonen begynder tidligere i dag, end den gjorde for 25 år siden – samtidig med at mængden af pollen og svampesporer udendørs er steget. Nogle forskere giver klimaet og den globale opvarmning skylden for det sidste.

Høfeber og astma

30 procent af alle med høfeber har også astma, og 70 procent af alle med astma har også høfeber. Der er mange lighedspunkter mellem høfeber og astma, og nogle læger mener, at ligheden er så stor, at de to tilstande er udtryk for samme sygdom.

En forklaring kan være, at slimhinderne i næse og lunger ligner hinanden. En anden forklaring kan være, at mennesker med høfeber på grund af tæthed i næsen ofte trækker vejret gennem munden. Det resulterer i, at allergener og andre partikler kommer helt ned til bronkierne, hvor de generer luftvejene og giver anledning til astma.

Symptomer på høfeber

 • Hoste og vejrtrækningsbesvær, som ofte er forbundet med astma.
 • Kløende og rindende øjne. Symptomer i øjnene kan behandles med øjendråber.
 • Kløende og løbende eller stoppet næse og nys, som kan behandles med næsespray og -dråber.
 • Træthed, trykken for brystet og følelsen af dårlig form ved fysisk aktivitet, som også kan være forbundet med astma.

Du bør tale med din læge, hvis du fx:

 • Mærker åndenød.
 • Har en pibende eller hvæsende lyd, når du trækker vejret.
 • Hoster og føler trykken for brystet.
 • Bliver hurtigt stakåndet, når du bevæger dig.

Lægen kan hjælpe ved at udrede dig for dine symptomer.

Hvis du har astma, vil lægen vejlede dig om sygdommen og udskrive inhalationsmedicin, der kan forebygge og behandle symptomerne på astma, så du kan bevare en god lungefunktion og ikke mærker begrænsninger i hverdagen.

Læs mere om astma.

Medlemskab for dig med høfeber

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med høfeber har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu