Viden om

Luftforurening

Luftforurening udgør en alvorlig helbredsrisiko i dag på trods af øget fokus og strammere lovgivning i Danmark og EU.

Publiceret 21/10 2021

Ca. 5 min. læsning

Del artikel

Luftforurening kan ødelægge helbredet og reducere livskvaliteten – særligt hos dem med astma og allergi.

Allerede i fosterstadiet kan luftforurening påvirke barnet. Derudover påvirker luftforurening små børn, som kan få hvæsende vejrtrækning efter at have indåndet store mængder bilos.

Den samlede påvirkning gennem livet fra luftforurening kan medføre, at mennesker udvikler luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme, og kræft.

Har du astma, kan dage med meget høj luftforurening betyde akut forværring af sygdommen, højere medicinforbrug og flere astmasymptomer.

Skån dit helbred mod luftforurening

Hvad er luftforurening?

Ordet luftforurening dækker over partikler, kemikalier eller gasser, der optræder i luften i mængder, som er til skade for mennesker eller miljø. Luftforurening dækker både over naturlige stoffer, som pollen og svampesporer samt menneskeskabte stoffer, som partikler og tjærestoffer i brændeovnsrøg.

Den menneskeskabte luftforurening stammer primært fra forbrænding af kul, olie, naturgas, benzin og træ. En anden kilde er de industrielle processer eller landbrugsaktiviteter, hvor der blandt andet udledes ammoniak, metan og lattergas.

Hvor kommer luftforureningen fra?

Den største kilde til forurening i Europa er vejtrafikken. Luftforurening er derfor specielt et problem i større byer, hvor der er meget trafik.

Totalt set er forureningen fra industrien per år dog større end forureningen fra trafikken. Men industriområder ligger som oftest langt fra beboelsesområder.

Andre kilder til luftforurening

 • Boligopvarmning (afbrænding af kul eller træ)
 • Andre transportformer (fly, tog, skibe)
 • Industrielle processer (elværker, fabrikker)
 • Forbrænding af affald
 • Landbruget
 • Udendørs grill og benzinplæneklippere

Luftforurening påvirker indeklimaet

I dag opholder vi os inden døre det meste af tiden, men kvaliteten af luften uden dørs har alligevel betydning for luftforureningen inden døre. Udeluften trænger ind i din bolig gennem sprækker, døre, vinduer og ventilation. Det gælder specielt for de fine partikler, hvor ca. 70 % af de fine partikler fra udendørs forurening kan måles inden døre.

Sådan begrænser du luftforureningen

Du kan også selv gøre din del i det daglige for at begrænse luftforurening, for eksempel kan du:

 • snuppe cyklen, gå eller bruge den offentlige transport i så høj grad som muligt frem for egen bil
 • overveje at droppe bilen til de korte ture
 • undlade at bruge brændeovn, hvis du har andre opvarmningsmuligheder

Dit helbred

Flere studier viser, at luftforurening kan ødelægge vores helbred på længere sigt. For eksempel er der fundet sammenhæng mellem luftforurening fra trafikken og risikoen for at udvikle astma.

De forskellige stoffer i luftforureningen har forskellige effekter på vores helbred.

Luftforureningen medfører flere hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, øget forbrug af astmamedicin samt for tidlig død. Faktisk er luftforurening hvert år skyld i at 400.000 mennesker i EU dør for tidligt (kilde: EU-kommissionen).

Sådan påvirkes dit helbred af luftforurening

Ved kort tids påvirkning kan luftforurening give:

 • Irritation i øjne, næse og hals
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Bronkitis
 • Infektioner, fx lungebetændelse
 • Forværring af astma og andre luftvejslidelser
 • Andre symptomer, fx hovedpine, kvalme, allergiske reaktioner

Ved længere tids påvirkning kan luftforurening give:

 • Kroniske luftvejssygdomme, fx astma
 • Lungekræft
 • Hjertesygdomme
 • Reduceret lungefunktion

Kombinationseffekter

Forurening af udeluften består af mange forurenende stoffer, som hver især kan have sundhedsskadelige effekter. Det giver et utal af mulige stofkombinationer i for eksempel luften i byområderne. Desværre ved vi meget lidt om, hvilken effekt forskellige kombinationer af stofferne har på vores helbred.

Studier tyder dog på, at effekten på vores helbred forstærkes, når flere stoffer optræder samtidig. For eksempel ved vi, at luftforureningen - udover at give en forværring af astmasymptomer - også forstærker den negative effekt ved pollen hos pollenallergikere.

Skån dit helbred mod luftforurening

Det er stort set umuligt at undgå luftforurening, men du kan skåne dine lunger og dit helbred ved følgende forholdsregler:

 • Tjek den daglige luftudsigt, og planlæg din dag efter det
 • Undgå sport eller andre krævende udendørs aktiviteter ved høj luftforurening, for eksempel i myldretiden
 • Undgå stærkt trafikerede veje i myldretiden. Prøv at finde en alternativ rute
 • Bor du tæt ved en trafikeret vej, så undgå at åbne dine vinduer mod gaden i myldretiden
 • Brug vinduer, der vender mod gården, når du lufter ud
 • Når du kigger efter ny bolig, så vær opmærksom på, om den ligger tæt på en trafikeret vej
 • Sluk ventilationsanlægget i bilen og rul vinduerne op, når du holder i kø eller kører i tunneller
 • Bor du i et område med mange brændeovne, så husk, at forureningen herfra er allerhøjest om aftenen
 • Undlad at bruge brændeovn, hvis du har mulighed for at varme boligen op på anden vis