Velkommen til vores nye hjemmeside.

Klik her, og læs mere

Viden om Kontakteksem

Irritativt kontakteksem

Ved irritativt kontakteksem er hudbarrieren ødelagt på grund af påvirkning af overhuden, fx hyppig håndvask med vand og sæbe eller hyppig påvirkning af hudirriterende stoffer.

Du kan få irritativt eksem når huden belastes så meget at hudbarrieren ødelægges. Hudbarrieren er hudens øverste lag af celler, som sammen med hudens naturlige fedtstoffer fungerer som en beskyttende barriere mod udefra kommende påvirkninger.

Irritativt eksem kan opstå med det samme eller efter længere tids påvirkning. Det er ikke muligt at se forskel på kontakteksem forårsaget af allergi og kontakteksem, som er opstået ved irritation. Irritativt eksem sider ofte på hænderne, da de er mest udsatte.

De hyppigste årsager til irritativt kontakteksem er:

  • Vand
  • Sæbe
  • Rengøringsmidler
  • Industrielle olier
  • Fødevarer
  • Organiske opløsningsmidler

Irritativ kontakteksem kan også opstå af fysiske hudbelastninger, såsom varme, kulde eller slid.

Når du har irritativt kontakteksem

Når hudbarrieren er væk, kan huden ikke holde på fugtigheden. Det betyder, at der sker yderligere udtørring af huden. Det giver direkte adgang for bakterier, virus, svampe og allergifremkaldende stoffer.

Det er meget vanskeligt alene ud fra hudens udseende at afgøre, om kontakteksem skyldes allergi eller irritation. Der skal derfor foretages en lappetest for at udelukke allergi.

Mange faggrupper er udsatte, og har stor risiko for at udvikle irritativt håndeksem, særligt de såkaldte ”våde erhverv” som fx frisører, SOSU-hjælpere, og rengøringsassistenter, da de er i kontakt med vand, sæbe og andre hudirriterende og allergifremkaldende stoffer mange timer hver dag.

Læs mere i vores pjece omkring eksem og erhvervsvalg

 

Intro og Link til ”Forebyggelse”?

Intro og Link til ”Behandling”?