Viden om Allergi Pollenallergi Hverdagen med pollenallergi

Eksamen med pollenallergi

Du har mulighed for at søge om ekstra forberedelsestid til skriftlige og mundtlige eksamener, hvis du er plaget af pollenallergi.

Publiceret 06/02 2024

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Sørg for at få en god behandlingsplan fra din læge, så du er så velbehandlet som muligt.

Bliver du alligevel træt, ufokuseret og uoplagt af din pollenallergi, kan du  søge om længere forberedelsestid eller ekstra pauser til eksamen.

Det kræver, at du henvender dig til skolen i god tid inden eksamen, så de kan nå at behandle din ansøgning.

Sådan gør du

Folkeskolen

  • Henvend dig, sammen med dine forældre, til din lærer, som eventuelt kan lave en udtalelse om, at dine allergisymptomer påvirker dit præstationsniveau.
  • Kontakt skolens leder med ønsket om ekstra eksamenstid på grund af pollenallergi. Det er skolelederen, der skal afgøre, om du kan få den ekstra tid eller flere pauser til eksamen.

Din læge behøver ikke udtale sig, men skolelederen kan dog bede om en udtalelse fra lægen.

Læs mere om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår i Bekendtgørelse om folkeskolens prøver  og hos Undervisningsministeriet 

Er du ikke enig i afgørelsen, har du mulighed for at kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på information om eventuel klagemulighed i den konkrete situation.

Læs også om Anna, som har haft glæde af længere eksamenstid på grund af pollenallergi

Almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Samme ansøgningsprocedure gør sig gældende som i folkeskolen. Det er institutionen/skolelederen, der i samarbejde med faglærer og eleven vurderer behovet for ekstra tid eller pauser i forbindelse med eksamen.

Her kan du læse Bekendtgørelse om prøve og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.
Er du ikke enig i afgørelsen, har du mulighed for at kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på information om eventuel klagemulighed i den konkrete situation.

Mellemlange uddannelser eller universiteter

Der er forskellig praksis for tildeling af særlige vilkår til eksamen inden for de enkelte uddannelser og studienævn.

Du skal kontakte studievejledningen på din uddannelse, hvis du ønsker nærmere information muligheden for særligt vilkår i forbindelse med din eksamen.

Er du studerende på en uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, så kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for yderligere vejledning, eksempelvis om klagemulighed i forbindelse med afgørelsen.

Pollenportalen

Stor guide til dig, der har pollenallergi. Her finder du gode råd til behandling, samt tips og tricks til at bevare et aktivt ude- og arbejdsliv i pollensæsonen.

Besøg Pollenportalen