Viden om Allergi Medicin

Vaccination mod COVID-19 - 2023

Vi har her samlet de vigtigste ting, du skal vide i forhold til vaccination.

Publiceret 10/08 2023

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Sundhedsstyrelsen planlægger en udrulning af vaccination mod covid-19 fra den 1. oktober 2023.

Hvem kan vaccineres?

 • Alle personer, der er fyldt 65 år eller derover. Invitation til vaccination modtages via Digital Post eller via et fysisk brev med information om, hvor og hvordan man kan blive vaccineret. 
 • Personer under 65 år som har en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 på grund af for eksempel kronisk lungesygdom. Tal med din læge om vaccination er relevant for dig.

Hvis du tilhører én af de grupper, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du også bliver vaccineret mod influenza. Begge vacciner kan gives samtidig.

Jeg har allergi – kan jeg vaccineres?

Her kan du læse om den vaccine, som indgår i det officielle covid-vaccinationsprogram. Ønsker du at vide mere om de vacciner, som er tilgængelige i Tilvalgsordningen, så se længere nede.

Ja, de fleste mennesker med allergi kan vaccineres uden øget risiko. Det gælder dig, der er allergisk over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, dyr, husstøvmider, bi/hveps, latex, formaldehyd, eller har kendt lægemiddelallergi over for eksempelvis penicillin eller NSAID.

Ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (som influenzavacciner ellers typisk er).
Der er heller ikke øget risiko for dig med atopisk eksem.

Har du allergi over for et af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, skal du og din læge være særligt opmærksomme.

BioNTech-Pfizers Comirnaty, som er rettet mod både den originale virusvariant og Omikron BA.4/BA.5,  indeholder, ud over det aktive indholdsstof, følgende hjælpestoffer:

 • ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1 –diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC 0315)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • Kolesterol
 • Kaliumklorid
 • Kalium dihydrogenfosfat
 • Natriumklorid
 • Dinatrium hydrogenfosfat dihydrat
 • Sukrose
 • Vand til injektion

Især henledes opmærksomheden på indholdsstoffet polyethylenglycol (også kaldes PEG eller macrogol) og/eller polysorbat 80 og/eller poloxamer 407 (risiko for krydsallergi), som visse (allerede sensibiliserede) personer kan reagere alvorligt allergisk på. De må derfor ikke vaccineres. Der findes i Danmark cirka 30-50 personer, som er kendt med allergi over for macrogol. Er du i tvivl om, hvorvidt du har denne særlige allergi, så kontakt din læge.

 • Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter første vaccinestik, bør ikke modtage andet vaccinestik og skal henvises til allergiudredning.
 • Hvis der er mistanke om anafylaktisk straksreaktion efter første vaccinestik, skal det vurderes af en læge, om du kan vaccineres anden gang.
 • Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres mod COVID-19.

Vurderingen skal især fokusere på risikoen for, at du kan have en ikkediagnosticeret allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol eller polysorbat 80. Ved tvivl kan din læge kontakte den regionale lægemiddelrådgivning.

 • REGION NORDJYLLAND: Telefon 4015 7578, hverdage 8-15
 • REGION MIDTJYLLAND: Telefon 2328 0601, hverdage 8-15
 • REGION SYDDANMARK: Telefon 2022 8855, hverdage 9-15
 • REGION SJÆLLAND: Telefon 4732 3243, hverdage 9-12
 • REGION HOVEDSTADEN: Telefon 5172 2080, hverdage 8-15.30 

Der kan eventuelt henvises til allergiudredning på en hospitalsafdeling med særlig viden om allergi.

Hvilke bivirkninger kan man opleve? 

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjælden forekomst af kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige, herunder:

 • Rødme og hævelse ved indstiksstedet
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Let feber
 • Led- og muskelømhed
 • Kvalme

Man behøver som borger ikke at kontakte sin læge, hvis man oplever ovenstående symptomer. Hvis man for eksempel får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer.

Hvis man derimod oplever alvorlige symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt, efter man er blevet vaccineret, bør man kontakte sin læge.

Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller eventuelt andre forhold. Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Man kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via ”Meld en bivirkning ved COVID-19-vaccine for borgere”.

Vil du vide mere om vacciner mod COVID-19, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen.

Er du utilpas eller i tvivl om dine symptomer, bør du altid rådføre dig med en læge.

Er der andet, jeg skal være opmærksom på?

Vaccination mod COVID-19 med Comirnaty® kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, for eksempel influenzavaccination, pneumokokvaccination eller HPV-vaccination.

Hvis muligt, kan vaccinerne administreres med et interval på syv døgn af hensyn til muligheden for at skelne bivirkninger, men vaccinerne må gerne gives samtidig. Det anbefales ligeledes, at vaccinerne ikke gives samme sted/i samme muskel, hvis de gives samtidig.

Ved allergen immunterapi (allergivaccination) bør der gå mindst én uge mellem allergivaccination og vaccination mod COVID-19.

Ved behandling med biologiske lægemidler bør det tilstræbes, at der er mindst syv dage mellem vaccination og behandling med lægemidlet.

Du kan læse flere spørgsmål og svar på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Andre vacciner

Vil du læse mere om de godkendte vacciner – også dem, der indgår i Tilvalgsordningen – så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen eller i Sundhedsstyrelsens Vejledning for vaccination mod COVID-19.