Nyheder

Du kan måske få mere tid til din eksamen, hvis du har pollenallergi

Er du bekymret for, at din pollenallergi kommer til at spolere din eksamen? Du har mulighed for at søge om ekstra tid eller flere pauser, hvis du har pollenallergi. Det kan være afgørende for din præstation til en eksamen, at du får den tid, som du har behov for.

Publiceret 30/05 2023

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Eksamen
Foto: Shutterstock

Anna Rådberg Nagbøl færdiggjorde i 2019 sin uddannelse som jordemoder og arbejder i dag i Grønland, hvor hun også bor med sin partner og nyfødte søn.

Et smukt sted at bo og ikke mindst et sted uden pollen, hvilket Anna sætter stor pris på. Hun har nemlig hele sit liv kæmpet med pollenallergi og astmaanfald udløst af pollen.

Særligt i folkeskolen og gymnasiet var hun hårdt ramt af sine symptomer. Og når sommerens eksamener nærmede sig, mens pollensæsonen peakede, vidste hun, at det ville blive en hård omgang:

– Prøv at forestille dig en timelang matematikeksamen med influenza. Sådan var det hvert år i højsæsonen for birk, og det gjorde selvfølgelig, at min koncentration blev dårligere, husker Anna Rådberg Nagbøl tilbage.

Der var dog råd at hente for Anna. Hun benyttede sig nemlig af muligheden for at søge om dispensation til flere pauser og ekstra tid, som man kan, hvis man er plaget af pollenallergi. Dispensationen blev givet, og det var en stor hjælp:

– Det gav mest af alt en ro, så jeg ikke skulle stresse gennem prøverne. Hvis jeg mistede koncentrationen, havde jeg mulighed for at forlade lokalet, få lidt vand i hovedet og vende tilbage, når jeg var klar igen, siger Anna Rådberg Nagbøl.

Hun er sikker på, at hun ville have klaret eksamenerne dårligere, hvis ikke hun havde haft mulighed for ekstra tid og pauser. Derfor er hun glad for, at hun greb muligheden.

Det er dog ikke alle, der slås med pollenallergi, som benytter sig af samme mulighed. Men måske ville flere gøre det, hvis retningslinjerne for dispensation fik en opdatering.

Læs også: Eksamen med pollenallergi

”Lidt af en jungle”

Hvis du vil søge om dispensation, skal du (eller dine forældre) henvende dig til din lærer, som kan lave en udtalelse om, at din allergi påvirker dit præstations­niveau.

Dernæst skal du kontakte skolelede­ren med dit ønske om dispensation. Din læge behøver ikke udtale sig, men skolelederen kan dog bede om en udta­lelse fra lægen.

En procedure, som er lidt af en jungle, mener Frank Justesen. Frank Ju­stesen underviser i matematik på er­hvervsskolen og gymnastik Tradium i Randers, og derudover er han også en del af et censorkorps, der er udpeget af ministeriet til at komme ud og holde øje med håndteringen af elevernes ret­tigheder.

– Jeg møder jo elever derude og hører, hvad de oplever. Og det er slemt. De si­ger, at de er helt væk, deres øjne og næse løber. Men med allergi kan sko­lerne ikke bare slå op og se, at hvis en elev har de symptomer, så skal vi til­byde præcis den hjælp, siger Frank Ju­stesen.

– Eleverne skal selv kontakte skolen. Der tænker nogle måske, at det bliver for besværligt. Og det er jo problema­tisk, når der bliver flere og flere med al­lergi.

Allergi på listen

Om en elev kan få dispensation eller ej kommer an på den enkelte leders tolk­ning af Børne- og Undervisningsmini­steriets vejledning om særlige prøvevil­kår.

I vejledningen er der nævnt en række eksempler på funktionsnedsæt­telser, der kan medføre særlige prøve­vilkår. Men pollenallergi er ikke blandt dem, hvilket ærgrer Frank Justesen.

– Hvis det nu var skrevet ind i reg­lerne, ville der ikke være noget at tale om. Så ville både rektor og elever vide, hvordan det er. Der ville ikke være be­hov for nogen tolkning, siger han.

Frank Justesen vil vende idéen med de relevante fagkonsulenter og håber, at han kan få ministeren og ministeriet i tale. En udfordring er dog, ifølge ham, at dem, der sidder og lovgiver, ikke har den nødvendige indsigt i, hvad det betyder at have allergi. For slet ikke at tale om en anden, mere praktisk udfordring:

– Politikerne skifter jo meget ud, som det lyder fra Frank.

Flere videnskabelige studier har un­dersøgt, hvordan et højt pollenniveau påvirker eksamenspræstationer. Og de konkluderer, at pollenallergi kan have en negativ effekt på elevers eksamens­resultater. Det er stærkt problematisk for elevernes skolegang, men det er også problematisk for elevernes senere arbejdsliv.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om ”Prøver på særlige vilkår og fritagelser”. Herinde står der, at lederen på skolen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en funktionsnedsættelse.

Læs mere her