Pollenservices

Klimaforandringer

Klimaforandringerne og den globale opvarmning har indflydelse på pollensæsonen og dermed dit helbred, hvis du har pollenallergi.

FNs klimapanel forventer en stigning i temperaturen for Skandinavien på mellem to-fire grader frem mod år 2100. Forskerne spår, at vi i år 2050 i Danmark vil have samme klima, som der er nu i Midteuropa. Det vil få store konsekvenser for planternes vækst og udbredelse.

Hvad er klimaforandringer?

Begrebet klimaforandring dækker over variationer af jordens globale eller regionale klima set over en tidsperiode. En klimaforandring vil sige, at vejret ændrer sig for eksempel ved, at der kommer mere eller mindre regn eller lavere eller højere temperaturer i forhold til "gennemsnitsvejret".

Klimaforskere er enige om, at menneskeskabte forhold, fx afbrænding af fossile brændstoffer som olie og kul, er årsag til de seneste årtiers ændringer i klimaet.

Klimaforandringerne har derfor betydning for dig med pollenallergi, men der er både gode og dårlige nyheder.

Gode nyheder

  • Sæsonen for græspollen kan blive kortere, da mindre regn og mere sol om sommeren får græsplænen til at visne
  • Færre voldsomme anfald hos personer med astma og KOL om vinteren, da der er færre meget kolde dage

Dårlige nyheder

  • Selve pollensæsonen kan blive op til to måneder længere. Allerede i dag ser vi, at pollensæsonen begynder tidligere. Hvis du har pollenallergi, risikerer du derfor en længere periode med symptomer.
  • Nye stærkt allergifremkaldende planter rykker ind i Danmark, fx bynke-ambrosie.
  • Den totale pollenmængde stiger, og pollenallergikere risikerer derfor flere og værre symptomer.
  • Der vil komme flere dage med meget høje pollental.
  • Flere danskere kan blive plaget af pollenallergi, da de stigende temperaturer medfører, at pollen bliver mere allergifremkaldende.

Pollenportalen

Stor guide til dig, der har pollenallergi. Her finder du gode råd til behandling, samt tips og tricks til at bevare et aktivt ude- og arbejdsliv i pollensæsonen.

Besøg Pollenportalen


Længere pollensæson

I dag starter pollensæsonen for træerne i gennemsnit tre uger tidligere end i 1977, hvor de første pollentællinger blev en realitet. For træarterne el og hassels vedkommende er sæsonstart helt op til fem-seks uger tidligere.

Det varmere klima forventes at øge planternes vækstsæson med to måneder, og vi vil dermed få en længere pollensæson.

Vi skal regne med, at sommerperioden bliver varmere og tørrere, mens vinterperioden bliver mildere og mere fugtig. Det vil få alvorlige konsekvenser for vegetationen. Nogle arter vil øge deres vækst og produktion, mens andre arter vil få svært ved at tilpasse sig.

For eksempel mener forskere, at grå-el vil blive et mere udbredt træ i Danmark, og samtidig vil flere invasive arter få mulighed for at etablere sig. En af de alvorlige pollentrusler er pollen fra bynke-ambrosie. Bynke-ambrosie har stærkt allergifremkaldende pollen og planten frygtes at sprede sig og få fodfæste i Danmark i takt med klimaændringerne.

I takt med klimaforandringerne vil man også se ændrede mønstre i for eksempel vindforhold, der kan give mere transport af pollen fra andre lande til Danmark – herunder birkepollen.

CO2 øger pollenproduktionen

Luftens indhold af CO2 er allerede øget med 29 procent siden før industrialiseringen, og allerede nu ser man i storbyer en fordobling af luftens indhold af CO2.

Mange græsser og urter forventes at reagere med øget vækst og flere blomsterstande og dermed mere pollen.

For træerne er effekten af øget CO2 mere kompleks. Ifølge modelberegninger på eg, bøg og birk er effekten ved øget CO2 mindre, jo højere temperaturen er. Årsagen er blandt andet konkurrence mellem træernes rakler og blade om ressourcerne.

Vi ser dog allerede en øget intensitet af pollensæsonen hos træer. Dels er den totale mængde pollen på en sæson steget markant, mens antallet af dage med høje pollental er også øget.

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu