Pollenservices

Den Komplette Pollenkalender

Den Komplette Pollenkalender for Øst- og Vestdanmark er primært henvendt til bl.a. læger, der har brug for viden omkring samtlige pollen samt krydsreaktioner, når der ud fra patientens symptomer skal fastsættes en diagnose og behandling. 

Årsager til pollen-forskel mellem Øst- og Vestdanmark

Mængden af pollen i luften er afhængigt af vejrforhold og biologiske faktorer. Det er bl.a. klimatiske forhold der gør, at pollenproduktionen pr. plante er højest i byområder.

Hvilke typer af pollen, der er i et givent sted afhænger af, hvilke planter, der gror i oplandet. I Danmark er der forskel på hvilke planter, der bidrager mest til pollentallet på de to målestationer i Viborg og København. Derfor findes Den Komplette Pollenkalender i to udgaver, en for Østdanmark, baseret på pollen indsamlet i København, og en for Vestdanmark, baseret på pollen indsamlet i Viborg:

Dagens Pollental for pollen fra løvtræer er ofte lavere for Viborg end for København. Det gælder især for pollen fra birk. En af årsager er, at det i Midt- og Vestjylland er store landbrugsarealer, græsarealer og få løvskove. Der er altså langt færre træer, der bidrager til pollentallet i Viborg.

Dog kan antallet af især birkepollen i Viborg nå de samme højder som for København, når vi har sønden- eller østenvind. Det sker dog ikke så tit, da vestenvind er mest almindeligt i Danmark.

Bestil fysiske eksemplarer af Pollenkalenderen

I København kommer en stor del af birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkeskove på det fredede Vestamager. I Storkøbenhavn bidrager disse med en cirka lige så stor mængde pollen, som den der kommer til hovedstaden med luften fra Midt- og Vestsjælland.

Derudover er København i modsætning til Viborg nærmere store løvskovsområder i Polen og Sverige, hvor der bl.a. er mange birketræer. I særlige situationer kan de områder bidrage med store mængder pollen fra især birk.

En anden årsag til de store forskelle i Dagens Pollental mellem Øst- og Vestdanmark er, at det regner ca. 20 % mere i Midt- og Østjylland end i Østdanmark. Når det regner, bliver pollen vasket ud af luften og falder til jorden.

Almindelige krydsreaktioner til andre pollen

Den Komplette Pollenkalender kan bruges som redskab til at stille diagnosen pollenallergi og i særdeleshed, hvis der er tale om krydsreaktioner til andre pollen. Krydsreaktioner er vigtige, da de kan have indflydelse på både diagnose og behandling.

Pollen fra træer i samme familie eller hovedgruppe indeholder allergener, der ligner hinanden. Det gælder bl.a. for birkefamilien (birk, el, hassel, avnbøg) og bøgefamilien (bøg, eg, kastanje).

Det betyder fx, at patienter med birkepollenallergi kan reagere på pollen fra el og hassel og dermed udvise symptomer, selv om birkepollensæsonen enten endnu ikke er startet eller allerede afsluttet. Sjældnere ses også krydsreaktioner mellem andre grupper fx mellem bøg, eg, kastanje, ask, elm eller pil.

Læs mere om krydsreaktioner

Den Komplette Pollenkalender for Østdanmark

Komplet Pollenkalender Østdanmark

Hvad viser kalenderen?

Den Komplette Pollenkalender for Østdanmark viser, hvordan pollensæsonen udvikler sig for de 23 allergifremkaldende pollen samt to svampesporer, der måles i Østdanmark (Astma-Allergi Danmarks målestation i København).

Kalenderen viser også, hvordan sæsonen for de forskellige pollentyper normalt ligger i forhold til hinanden. De tidligste pollen stammer fra træer og buske og har generelt en kortere og mere intens sæson. Hassel og el starter, herefter kommer elm, ene-taks, ask, birk, poppel, pil, platan, bøg, eg, avnbøg, hyld, og fyr-gran. Herefter kommer pollensæsonen for græsser og urter, og sæsonen slutter med svampesporer.

Den Komplette Pollenkalender for Vestdanmark

Komplet Pollenkalender Vestdanmark

Hvad viser kalenderen?

Den Komplette Pollenkalender for Vest Danmark viser, hvordan pollensæsonen udvikler sig for de 23 allergifremkaldende pollen, der måles i Vestdanmark (målestationen i Viborg). Kalenderen viser også, hvordan sæsonen for de forskellige pollentyper normalt ligger i forhold til hinanden.

De tidligste pollen stammer fra træer og buske og har generelt en kortere og mere intens sæson. El starter, herefter kommer hassel, ene-taks, elm, poppel, platan, pil, birk, avnbøg, bøg, ask, eg, fyr-gran og hyld. Herefter kommer sæsonen for græsser og urter.

Datagrundlag

Den komplette Pollenkalender er baseret på en 10-årig detaljeret analyse af data fra 2011-2020 af pollen målt i København og Viborg.

Analysen viser, at der løbende er sket en ændring i sæsonstarten med en tidligere start af blomstring, som relativt set er særlig stor for træerne. Det skyldes, at pollensæsonen for træerne primært afspejler, hvor hurtigt temperaturerne stiger om foråret, populært kaldet daggrader.

Kilder

Skjøth, C. A., Sommer, J., Brandt, J., Hvidberg, M., Geels, C., Hansen, K., Hertel, O., Frohn, L., and Christensen, J., 2008, Copenhagen - a significant source of birch ( Betula ) pollen?: Int. J. Biometeorol., 52, 453-462.

Sommer, J., Plaschke, P., and Poulsen, L. P., 2009, Allergic Diseases - seasonal allergic rhinitis and climate change (In Danish: Allergiske sygdomme - pollenallergi og klimaændringer): Ugeskrift for Læger, 171, 3184.

Valenta, R., Breiteneder, H., Pettenburger, K., Breitenbach, M., Rumpold, H., Kraft, D., and Scheiner, O., 1991, Homology of the major birch-pollen allergen, Bet v I, with the major pollen allergens of alder, hazel, and hornbeam at the nucleic acid level as determined by cross-hybridization: Journal of Allergy and Clinical Immunology, 87, 677-682.

Weber, R. W., 2001, Cross-reactivity of plant and animal allergens: Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 21, 153-202.

Ophavsrettigheder

Astma-Allergi Danmark ejer Pollenkalender Vest og Pollenkalender Øst samt de to komplette pollenkalendere. Ligeledes er al pollen- og sporedata ophavsretsligt beskyttet. Brug af pollenkalenderne skal derfor på forhånd aftales med Astma-Allergi Danmark.

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu