Viden om Allergi Hverdagen med allergi Allergi og økonomi

Økonomisk dårligt stillede voksne

Hvis du er økonomisk dårligt stillet, kan kommunen give tilskud til de udgifter, du har til sygebehandling, medicin eller lignende.

Publiceret 10/12 2021

Ca. 1 min. læsning

Del artikel

Ifølge Lov om aktiv socialpolitik §82, som du ikke kan få dækket efter andre paragraffer eller anden lovgivning.

Du kan læse mere på borger.dk

Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Du kan for eksempel søge tilskud til det beløb, som kronikertilskuddet ikke dækker.

Du kan kun få tilskud, hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale udgifterne.

Kommunen skal derfor i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af din og din eventuelle ægtefælles økonomiske forhold, for at afgøre om du har penge til selv at betale udgifterne - altså dit rådighedsbeløb. Vurderingen af rådighedsbeløb varierer fra kommune til kommune.