Merudgifter hos voksne

Du kan som voksen søge om tilskud til merudgifter.

Publiceret 10/12 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Du kan efter Lov om Social Service §100, søge om tilskud til de merudgifter, du har på grund af en varig nedsat funktionsevne, for eksempel på grund af kronisk sygdom.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

For at læse hele artiklen skal du være medlem af foreningen.

Opret dig nu, og få adgang til alt indhold samt alle øvrige medlemsfordele.

Er du allerede medlem?
Log ind her