Viden om Kontakteksem Allergisk kontakteksem Konserveringsmidler

Methylisothiazolinon (MI) og methylchloroisothiazolinon (MCI)

Methylisothiazolinon (MI) og methylchloroisothiazolinon (MCI) er konserveringsmidler, som for eksempel kan findes i maling og plejeprodukter. Begge stoffer er stærkt allergifremkaldende.

Publiceret 07/09 2021

Ca. 5 min. læsning

Del artikel

MI og MCI er en forkortelse for methylisothiazolinon og methylchloroisothiazolinon. Begge er konserveringsmidler, som anvendes i forskellige forbrugerprodukter for at forhindre vækst af bakterier og andre mikroorganismer.

Allergi over for MI og MCI

Konserveringsmidlet MI anvendes ofte alene i forbrugerprodukter, men det kan også anvendes i kombination med MCI (MCI/MI, kaldes også kathon).

Både MI og MCI/MI er stærkt allergifremkaldende og er én af de hyppigste årsager til allergi over for konserveringsmidler.

Cirka fem procent af eksempatienter er allergiske over for MI eller MCI/MI. Konserveringsmidlerne kan give udslæt, rødme og kløe på huden. For eksempel efter kontakt med rengøringsmidler, sæbe eller andre produkter, der er konserveret med stofferne.

Du kan blive testet for allergi over for MI og MCI/MI ved en lappetest hos hudlægen.

 

Hvor findes MI og MCI?

MI alene eller MI i kombination med MCI findes i en lang række forbrugerprodukter, fx:

  • Plejeprodukter, fx shampoo, balsam, sæbe
  • Rengøringsmidler
  • Maling, lak og lim
  • Byggematerialer
  • Køle- og smøremidler

MI og MCI kan også findes i rigtig mange andre forbrugerprodukter, hvor det er anvendt til at konservere enkeltdele af produktet. Det kan fx være papirprodukter, som toiletpapir og køkkenrulle, bleer og hygiejnebind.

 

Astma-Allergi Danmarks Allergimærkning

Produkter, der bærer Astma-Allergi Danmarks allergimærke Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic, må ikke være tilsat konserveringsmidlerne MI, MCI/MI eller andre isothiazolinoner.

Læs mere om Allergimærkningen

MI i maling

Der er set en stigning i antallet af personer som reagerer på MI efter at have opholdt sig i nymalede rum. Det skyldes en luftbåren kontakt med MI, idet MI afdamper fra malingen til luften. Allergien giver udslæt, særligt i ansigt og på hænder, som naturligt ikke er tildækket af tøj. Allergien kan også give forværring af astma, og i et enkelt tilfælde er der set nyudvikling af astma.

Det siger loven

Lovgivningen om MI og MCI/MI i produkter er forskellig alt efter, hvilken produkttype, der er tale om.

Kosmetiske produkter

Der er deklarationspligt for kosmetiske produkter. Det betyder, at hvis der er tilsat MI eller MCI i et produkt, skal det angives på etiketten. De skal stå med deres INCI-navne, som er methylisothiazolinon og/eller methylchloroisothiazolinone, og det må ikke staves eller skrives anderledes.

Det er ikke tilladt at tilsætte MI eller MCI/MI i kosmetiske produkter, der er beregnet til at blive på huden, de såkaldte ’leave-on’-produkter. Fx fugtighedscreme, solcreme, vådservietter og deodoranter.

Det er tilladt at tilsætte MI og MCI/MI i kosmetiske produkter, som skal skylles af huden, de såkaldte ’rinse-off’-produkter, men der er en grænse for, hvor meget der må tilsættes (0,0015 procent). Personer med allergi over for MI eller MCI/MI vil ikke kunne bruge disse produkter.

Alle kemiske produkter (inklusive vaske- rengøringsmidler og maling)

For produkter, både til privat og erhvervsmæssig brug, er der krav om at blandinger som fx vaskemidler, malinger og lim skal faremærkes, når de indeholder 0,0015% MI eller derover.

Blandinger der ikke er klassificeret som allergifremkaldende, men som indeholder MI i en koncentration på 0,00015% eller derover, skal bære advarslen ”Indeholder methylisothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion”.

Ved produkter til erhvervsmæssig brug, er det nok at skrive det på et datablad. Det er for at beskytte personer der allerede er allergiske overfor stoffet.

På produkter der indeholder lavere koncentrationer end 0,00015 % kan du ikke finde oplysninger om MI eller MCI. Personer med allergi over for MI eller MCI/MI vil ikke kunne bruge disse produkter.

Lær at gennemskue indholdsdeklarationen her

Legetøj

MI og andre Isothiazolinoner har siden november 2017 være forbudt i legetøj til børn under tre år samt i legetøj, der er beregnet til at komme i munden.

Andre isothiazolinoner

Isothiazolinoner er en samlet gruppe af konserveringsmidler, som udover MI og MCI/MI, også består af blandt andet OIT (octylisothiazolinon) og BIT (benzisothiazolinon).

De må ikke anvendes i kosmetiske produkter, men de må gerne anvendes i andre typer af forbrugerprodukter, hvor MI og MCI/MI anvendes og findes for eksempel i vandbaseret maling.

Har du allergi over for MI, kan du muligvis reagere på andre isothiazolinoner, da det er muligt at reagere på kemisk beslægtede stoffer. Drøft det med din hudlæge, hvis du har mistanke om reaktioner fra andre stoffer.

Medlemskab for dig med kontakteksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med kontakteksem har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu