Akrylater

Akrylater er en række kunstigt fremstillede stoffer, der som udgangspunkt er bløde eller flydende, og kan hærde og blive hårde ved bestråling med UV-lys eller med varme.

Publiceret 03/09 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Der findes flere hundrede forskellige akrylater, som anvendes til forskellige formål, og de anvendes både professionelt og privat.

Akrylater er allergifremkaldende, indtil de er fuldt hærdede. Hvis de ikke er hærdet korrekt, kan de også være allergifremkaldende og give kontakteksem, hvis de kommer i kontakt med huden. Når akrylaterne er fuldt hærdede, er risikoen for allergi minimal.

Hvor anvendes akrylater?

Akrylater anvendes blandt andet følgende steder:

Kunstige negle og UV-hærdende neglelak

Kunstige negle skal fastgøres på den naturlige negl med en lim. Denne lim indeholder ofte akrylater. UV-hærdende neglelak, kan også indeholde akrylater. Begge hærder, når de bliver udsat for UV-lys. Inden akrylaterne hærder, kan de være meget allergifremkaldende, hvis de kommer i kontakt med huden. De akrylater, som oftest anvendes, er: Ethylmethacrylate (EMA), methylmethacrylate (MMA) og hydroxyethylmethacryalte (HEMA). Akrylaterne er meget små og kan nemt trænge igennem huden og aktivere immunforsvaret. MMA fordamper let, og der er derfor risiko for, at man indånder denne type akrylat, når der lægges gelneglelak eller påsættes kunstige negle.

Allergi over for akrylater i forbindelse med kunstige negle og UV-hærdende neglelak ses oftest hos professionelle negleteknikere, men på grund af et stigende brug af produkterne hos private forbrugere er der også en stigning i allergien her.

Allergien viser sig i starten som eksem på fingerspidserne med rødme, hævelse og små blærer, som kan blive til sår. Symptomerne kan brede sig til hånden, og der kan hos negleteknikkerne også komme eksem i ansigtet med hævelse omkring øjnene. Hos forbrugeren vil huden skalle af, og der kan opstå revner på fingerspidserne. Neglen kan helt eller delvist løsne sig, og hos nogle vil den naturlige negl være permanent misdannet. Afhængig af sværhedsgraden kan symptomerne vare fra uger til måneder.

Glukosesensorer og insulinpumper til brug hos personer med diabetes.

Glukosesensorer og insulinpumper anvendes i stigende grad hos personer med diabetes, idet de medvirker til langt større kontrol over sygdommen og nedsætter risikoen for de langtidskomplikationer, mange med diabetes ellers oplever.

Akrylater kan både findes i klæbemidlet i det plaster, der fæstner insulinpumper og glukosesensorer til huden, og det kan også findes i den lim, der klæber delene i det medicinske udstyr sammen. Da pumpen eller sensoren ofte sidder der i flere dage eller uger, øges risikoen for at udvikle allergi.

Allergien viser sig som eksem, med rødme, hævelse og knopper. Det kan udvikle sig til sår og afskalning af huden.

Plastfyldninger, tand proteser og knoglecement

Akrylater bruges i forskellige sammenhænge i sundhedsvæsenet, blandt andet til plastfyldninger og andet tandarbejde og som forstærkende bestanddel i fx knoglecement.

Da akrylaterne er allergifremkaldende, inden de er hærdet, er problemet størst hos de sundhedsprofessionelle, som arbejder med akrylaterne. Hvis du arbejder med akrylater på din arbejdsplads, er det vigtigt at overholde de retningslinjer, der foreligger, så du kan undgå kontakt med akrylaterne. I sikkerhedsdatabladet for et produkt skal det være anført, hvordan man effektivt beskytter sig og fx fremgå hvilken type handsker man skal bruge.

De fleste med allergi over for akrylater kan godt tåle at få lavet tandfyldninger med plast (akrylater). Tandlægen skal gøres opmærksom på allergien, så vedkommende kan være særlig omhyggelig med ikke at ramme hud og slimhinder og sørge for, at plastfyldningen er hærdet ekstra godt.

Allergiske symptomer fra munden kan vise sig som sviende og brændende smerte fra slimhinden.

Reaktioner fra knoglecement er meget sjældne.

Medlemskab for dig med kontakteksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med kontakteksem har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu