EILO (Exercise-induced Laryngeal Obstruction)

Anstrengelsesudløst tillukning af struben, også kaldet EILO (Exercise-induced Laryngeal Obstruction).

Publiceret 09/09 2022

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Nogle oplever åndenød og vejrtrækningsbesvær under kraftig fysisk aktivitet, som ligner astma, men ikke er det.

Symptomerne er hvæsende, pibende vejrtrækning og åndenød, som kommer, når man trækker vejret ind. Nogle føler også, at der sidder en klump i halsen eller oplever kvælningsfornemmelse. Astma er kendetegnet ved symptomer når man puster luften ud.

Der kan være tale om det man kalder Exercise-induced Laryngeal Obstruction (EILO). EILO skyldes uhensigtsmæssig indsnævring omkring struben og stemmebåndene og opstår under kraftig fysisk aktivitet som eksempelvis løb.

Når man stopper med den kraftige fysiske anstrengelse, så stopper symptomerne efter kort tid. Det er altså ikke farligt, men det kan være meget ubehageligt.

EILO ses særlig hyppigt hos unge elitesportsudøvere, fordi struben stadig er blød i denne alder, imens lungekapaciteten nærmer sig en voksen. Den unge kan derfor hive mere luft ned i lungerne, end struben kan bære.

Diagnosen kræver undersøgelse hos en speciallæge i lungesygdomme og /eller en øre-næse-hals, som lytter til din sygehistorie og kan undersøge strube og stemmelæber ved en kikkertundersøgelse under fysisk anstrengelse. Du kan også selv optage en lille video, når du har symptomer, som lægen også kan bruge til at diagnosticere sygdommen.

Der er ingen medicinsk behandling der hjælper på EILO.
For mange giver det tryghed at vide, at symptomerne ikke er farlige, men aftager når intensiteten af aktiviteten mindskes.

Nogle kan have gavn af afslapningsteknikker for stemmebåndene der bliver iværksat af en talepædagog. I nogle tilfælde kan en fysioterapeut også være med til at give øvelser der sikrer korrekt vejrtrækning.
I ganske få tilfælde kan det være nødvendigt med laserkirurgi, som behandler de områder i struben der indsnævres under et anfald.

EILO eller astma?

Det være svært at skelne EILO fra astma, men det er to forskellige sygdomme. EILO er lokaliseret til struben og astma til lungerne. Har man EILO stopper symptomerne forholdsvis hurtigt efter fysisk aktivitet, hvorimod de kan fortsætte og eventuelt forværres i længere tid ved astma. Astmamedicin hjælper ikke på EILO. Men man skal være opmærksom på, at man både kan have astma og EILO, og at astmaen kan behandles.

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året