Viden om Astma Andre lungesygdomme

Dysfunktionel vejrtrækning

Nogle personer kan trække vejret på en uhensigtsmæssig måde. Det kaldes for dysfunktionel vejrtrækning. Mange trækker vejret ’forkert’ helt uden at være klar over det.

Publiceret 11/08 2022

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Dysfunktionel vejrtrækning hos personer med astma

Man kan have dysfunktionel vejrtrækning uden anden sygdom, men det er hyppigere hos personer med en lungesygdom som eksempelvis astma og KOL.

Hvis man trækker vejret uhensigtsmæssigt, kan det være medvirkende til åndenød og være med til at forstærke eksempelvis astmasymptomerne.  

Symptomer

Ved dysfunktionel vejrtrækning ses symptomer som eksempelvis

  • Hyperventilation
  • Uregelmæssig vejrtrækning
  • Hyppige suk under fysisk aktivitet
  • Hyppige gab
  • Hoste
  • Åndenød, både ved fysisk aktivitet og i hvile

Derudover kan man føle sig svimmel, utilpas, mærke koncentrationsbesvær og angstsymptomer. Nogle føler også at det prikker i fingrene.

Symptomerne kan minde om astma, og derfor er det vigtigt med korrekt udredning som bl.a. består af et særligt spørgeskema.

Man behandler dysfunktionel vejrtrækning med fysioterapi, herunder nogle enkle øvelser, så man dermed får et bedre vejrtrækningsmønster.

Har du astma, så skal du huske minimum et årligt astmatjek hos lægen, så I sikrer jer, at din medicinering er korrekt. Astmamedicin hjælper ikke på dysfunktionel vejrtrækning. Men mange med astma med dysfunktionel vejrtrækning oplever at få bedre kontrol over astmaen og mindre brug af anfaldsmedicin, når vejrtrækningsmønstret bliver bedre.

Her kan du læse mere om dysfunktionel vejrtrækning og se nogle øvelser der hjælper til at få kontrol over åndedrættet.

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu