Nyheder

Københavns sundhedsborgmester flyttede, fordi hendes datter blev syg af luftforureningen

Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, arbejder aktivt for at mindske luftforureningen i Københavns Kommune, fordi det – som hun selv siger – ikke er i orden, at københavnere bliver syge af at trække vejret. Hendes datter, der har astmatisk bronkitis, blev syg af luftforureningen, mens de boede på Nørrebro. De valgte derfor at flytte til et mindre trafikeret område.

Publiceret 10/08 2023

Ca. 5 min. læsning

Del artikel

Sisse Marie Welling
Foto: Philip Davali

Tag del i kampen og skriv under på borgerforslaget for ren luft i hele Danmark her.
Læs mere om borgerforslaget og kampagnen på noget-i-luften.dk.


Af Katrina Gillies Rasmussen

På første sal på Københavns Rådhus sidder en mor, der er bekymret. Hun er bekymret for, hvordan luftforureningen i Københavns Kommune påvirker hendes seksårige datter, der har astmatisk bronkitis. Ud over at være mor er Sisse Marie Welling (SF) også sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

– Jeg har som politiker haft fokus på det her, fordi det er et samfundsmæssigt problem, men jeg er også mor til et barn, der har astmatisk bronkitis, og da hun var helt lille, boede vi på Nørrebro lige op ad Jagtvej, som er meget forurenet. Det er da klart, at jeg ikke kan lade være med at tænke, om det mon var derfor, hun udviklede astmatisk bronkitis. Hun skal stadigvæk have daglig medicin for at fungere normalt, fortæller Sisse Marie Welling.

– Vi valgte faktisk at flytte fra Nørrebro, fordi vores datter blev så syg. Vi oplevede en markant ændring i hendes sygdom, efter vi var flyttet til et mindre forurenet sted. Vi valgte helt grundlæggende at flytte, fordi det ikke var godt for hende at bo der, hvor vi boede på Nørrebro. Hun er lige startet i skole nær en meget befærdet vej, og nu kan vi mærke det igen, så vi skal lige tænke over, hvordan vi griber det an, uddyber Sisse Marie Welling.

Børn, der bliver udsat for en høj koncentration af luftforurening, er mere tilbøjelige til at udvikle astma og få vejrtrækningsproblemer end børn, der ikke er udsat for luftforurening. De fine partikler, der altså kan bidrage til en forværring af astmaen, trænger dybt ind i lungerne. Nogle kan endda komme ind i kredsløbet.

Læs også:”De markante sundhedskonsekvenser af luftforurening starter helt tidligt i livet. Allerede i fosterlivet”

Mennesker med astma bør varsles de dage, hvor der er høj luftforurening

Luftforureningen i København kommer især fra brændeovne, trafik og biler, der holder i tomgang. I 2020 blev der sat luftmålestationer op i København for at få mere viden om, hvor omfattende luftforureningen egentlig er. Den data, der kommer fra målestationerne, vil Sisse Marie Welling nu bruge til at skabe et varslingssystem, der fortæller blandt andre mennesker med astma, når der er høj luftforurening.

– Der er mange borgere, der er særligt udsat, når luftforureningen er høj i København, for eksempel borgere med astma, KOL og hjertesygdomme. Vi har allerede målere rundt omkring i byen, og lige nu kigger vi på, om vi kan lave et varslingssystem, der kan advare, når luftforureningen er særlig høj. Vi håber, at det kan være en hjælp for mennesker, der for eksempel har astma, til at vurdere, hvordan de bedst tilrettelægger deres dag. Det er jo langt fra alle dage, der er så høj luftforurening, men der er dage, hvor lokale forhold gør, at luftforureningen bliver indkapslet i byen, og hvor det vil være relevant at få besked om, fortæller Sisse Marie Welling.

Københavns Kommune har opsat fem kommunale luftmålestationer for at skabe øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening. Målestationerne er placeret ved henholdsvis Backersvej/Formosavej, Folehaven, Hillerødgade, Krügersgade og Søtorvet.

Læs også: Zorana Jovanovic Andersens studier understreger, at luftforurening især er farlig for os, der har astma

”Det er jo ikke en hemmelighed, at jeg vil af med brændeovnene”

Brændeovne er en stor udleder af sundhedsfarlige partikler. De partikler, der kommer fra brændeovne, er med til at forkorte menneskers levetid og forårsage alvorlige sygdomme. Københavns Kommune kan ikke forbyde brugen af brændeovne, men kommunen kan give påbud og forbud, når der er tale om væsentlige gener og forurening fra brændeovne. Men hvis det alene stod til Sisse Marie Welling, så ville brændeovnene være fortid i Københavns Kommune.

– Hvert år dør 440 københavnere for tidligt på grund af luftforurening, og langt flere bliver syge. Allerhelst så jeg brændeovnene totalt forbudt i de store byer. Men de regler fastlægges af staten, så mens jeg venter på, at Christiansborg vågner op, vil jeg have efterprøvet, hvor langt vi selv kan gå i København. Måske vi for eksempel kan få et forbud om natten, siger Sisse Marie Welling.

Den luftkvalitet, der er i vores nærområde, betyder meget for vores helbred. Sisse Marie Welling mener ikke, at det er en ret at smide brænde i sin brændeovn, fordi det er hyggeligt, og hun understreger, at når man tænder op i sin brændeovn, så går det ikke kun ud over en selv, men også ens naboer. Det handler nemlig ikke kun om ens egen sundhed, men om vores alle sammens sundhed, fortæller hun.

Lufteksperterne

Da Sisse Marie Welling trådte til som borgmester for fire år siden, samlede hun en ekspertgruppe, der skulle bidrage med viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Ekspertgruppen kommer med en årlig udtalelse på baggrund af drøftelser i gruppen og nationale og internationale udgivelser om sundhed.

– Vi har fået en masse viden. Det har været enorm godt at sætte forskere sammen, der har fokuseret på både de sundhedsmæssige og de miljømæssige konsekvenser af luftforurening. De har ikke rigtig siddet i samme rum før, fortæller Sisse Marie Welling.

– Vi har brug for, at der er endnu flere forskere, der deltager i den offentlige debat, så vi får formidlet de resultater, der eksisterer. Det er vigtigt at få fortalt, hvad luftforurening betyder for vores alle sammens helbred, og hvad man som individ kan gøre. Og hvad man som samfund kan gøre, fortæller hun.

Vi ved, at udendørs luftforurening i alle danske kommuner lige nu overstiger de anbefalede kriterier for luftforurening fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen). Adskillige steder i de større byer er luftforureningen flere gange højere end WHO’s anbefalinger. I Danmark er luftforurening årligt skyld i mellem 4.000 og 6.000 for tidlige dødsfald og koster samfundet 95 milliarder kroner i sundhedsomkostninger til for eksempel hospitalsindlæggelser, øget medicinbrug og sygefravær.

Sundheds- og omsorgsborgmesteren om borgerforslaget

- Jeg synes, at borgerforslaget er en god idé. Tiden er kommet til, at vi snakker om luftforurening, der koster menneskeliv og mange gode leveår. Det er derfor en rigtig god idé, at der bliver lagt et politisk pres. Vi skal tage den her diskussion igen, og vi skal have handlet på det.

Læs hele borgerforslaget og skriv under her

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark