Nyheder

Zorana Jovanovic Andersens studier understreger, at luftforurening især er farlig for os, der har astma

Der er ingen tvivl om, at hvis du bliver udsat for luftforurening, er der større risiko for at udvikle astma. Det viser professor Zorana Jovanovic Andersens studier entydigt. Og hvis man har astma i forvejen, så er man desværre i risiko for at få forværret sin astma.

Publiceret 15/05 2023

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Zorana luftforurening

Tekst og foto: Katrina Gillies Rasmussen 

Du er på vej i Tivoli, og du står på H.C. Andersens Boulevard midt i København. Du tænker ikke nødvendigvis over det, men mens du står der, indånder du sundhedsskadelige gasser og partikler ned i dine lunger.  

Den usynlige forurening, der flyver omkring os i luften, er svær at forstå, fordi vi ikke ser den. Eller hører den. Eller mærker den. Men selvom vi ikke ser luftforureningen, er konsekvenserne af den ikke til at tage fejl af.

– Vi ser i vores studier, at luftforurening er særlig slem for dem, der har astma. Luftforureningen giver flere hospitalsindlæggelser og giver øget forbrug af astmamedicin. Dem, der har astma, mærker det garanteret, når der er dage med høj luftforurening. Vi kan se i vores data, at der er flere, der bliver indlagt med astma de dage, hvor der bliver målt høj luftforurening i København, fortæller Zorana Jovanovic Andersen.

– Luftforurening er især slem for små børn, fordi deres immunforsvar ikke er færdigudviklet, og deres lunger ikke er færdigudviklede. Vi kan se, at de i særlig høj grad oplever piben, hvæsen og hoste de dage, hvor der er meget luftforurening. Det viser sig faktisk, at du allerede bliver påvirket af luftforurening, når du ligger i din mors mave, hvis du bor i et område, hvor der er meget luftforurening. På samme måde, som kvinder, der ryger, føder små børn, viser det sig, at kvinder, der bor i områder med høj forurening, også føder små børn.

– De studier, som vi har lavet, står på skuldrene af en masse nationale og internationale studier, der peger i samme retning. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan undgå luftforurening. Vi kan ikke bare aflyse byerne. Der er luftforurening alle steder, men der er ting, som vi kan gøre for at sørge for, at vi bliver udsat for mindre luftforurening. Vi kan for eksempel tage de grønne ruter frem for de trafikerede, undgå at bruge brændeovne og lufte ud mod gården, og ikke mod vejen.

Men løsningen er, at vi skal arbejde sammen med vores regering og vores kommuner hen imod at have byer, hvor der er færre biler, færre brændeovne, og flere grønne ruter, hvor vi kan bevæge os frit og trække vejret uden sundhedsfare. Disse løsninger er også vigtige, når det kommer til klimaforandringer, og skaber samtidig byer som er sundere og mere attraktive at leve i, understreger Andersen.

Professor Zorana Jovanovic Andersens studier bygger på data, der både tager højde for økonomi, sundhed og sociale omstændigheder. Og resultaterne taler deres klare sprog. Hvis du bor et sted, hvor der er meget luftforurening, er der større risiko for at udvikle astma.

Hvor slem er luftforureningen hos dig?

Er du nysgerrig på, hvordan luftkvaliteten er på din vej? Inde på Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvordan luftkvaliteten er der, hvor du bor. Miljøstyrelsen har nemlig udviklet et interaktivt kort, ”Luften på din vej 2.0”, hvor du kan se, hvordan luftkvaliteten er i hele Danmark.

Tjek luften på din vej her

Niårige Ella døde af luftforurening

16. december 2020 fastslår en retsmediciner i London, at luftforurening ”bidrog væsentligt” til niårige Ellas død. Pigen døde i februar 2013. Det er første gang, at eksponering for luftforurening bliver betragtet som en dødsårsag.

Retsmedicineren, Philip Barlow, vurderede, at Ella blev udsat for ulovlige mængder af nitrogendioxidemissioner. Niveauet af partikler var langt over WHOs retningslinjer. Ella Kissa-Debrah levede 25 meter fra en af Londons mest forurenede veje. Ella fik konstateret astma tre år inden sin død og oplevede 27 indlæggelser på hospitalet i samme periode. Vi ved ikke, hvordan den forebyggende astmabehandling har været. Men retsmedicineren slog fast, at luftforurening både inducerede og forværrede Ellas form for svær astma.

– Ellas død vidner jo om, hvor farlig luftforurening er for dem, der har astma. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi taler om, hvordan luftforurening påvirker dem, der har astma. Ellas mor fik ikke at vide af det sundhedsfaglige personale omkring hende, at der var en forbindelse mellem astma og luftforurening. Jeg kan da godt tænke, om man kunne have forebygget hendes død. Ellas mor skulle have haft den information. De kunne måske være flyttet. Hvem ved? Det er derfor meget vigtigt, at vi oplyser læger, sygeplejersker og astmapatienter om, hvordan luftforurening påvirker dem, fortæller Andersen.

Luftforurening er årligt skyld i mellem 4.000 - 6.000 i Danmark for tidlige dødsfald og koster samfundet 95 milliarder kroner hvert år i sundhedsudgifter. Luftforureningen i Danmark kommer fra mange forskellige kilder. Men de primære kilder er vores vejtransport, landbrug, brændeovne og industri. De udleder fine partikler og gasser, som trænger ind i kroppen via lungerne og kan forårsage en lang række sygdomme og lidelser.

luftforurening astma

Borgerforslag: Renere luft til alle

Vi mener, at Folketinget bør forpligte sig til at få luftforureningen i Danmark ned under WHO’s anbefalinger inden 2030. Derfor har vi stiftet et borgerforslag. Vi håber, at du vil skrive under og være med i kampen for renere luft til alle.

Støt borgerforslaget her

 

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark