Nyheder

”De markante sundhedskonsekvenser af luftforurening starter helt tidligt i livet. Allerede i fosterlivet”

Forsker Marie Pedersen har i mange år undersøgt, hvordan udendørs luftforurening påvirker gravide og deres ufødte barn. Resultaterne af hendes forskning taler sit tydelige sprog. Den luft, som gravide indånder, har stor betydning for, hvor godt deres barn udvikles, og hvordan deres helbred er resten af livet.

Publiceret 19/06 2023

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Luftforurening fosterstadie forskning astma

Foto: Astma-Allergi Danmark / Tekst: Katrina Gillies Rasmussen

En voksende mængde forskning peger på, at når gravide kvinder bliver udsat for udendørs luftforurening, kan det gå ud over deres eget helbred og deres ufødte barn. Når mor bliver udsat for luftforurening, kan det for eksempel lede til udvikling af forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Det kan også øge risikoen for, at barnet ikke vokser og udvikler sig optimalt.

- Jeg har tidligere brugt nyfødte børns vægt, som en indikator for, hvor meget barnet voksede, og hvor godt det havde det inde i maven. Vores studie viste, at luftforurening øgede risikoen for at barnet blev født med lav fødselsvægt. Jeg beregnede, at luftforurening med fine partikler, der er højere end det niveau, WHO anbefaler, har samme indflydelse på fødselsvægten som rygning, fortæller Marie Pedersen.

Når et barn bliver født med lav fødselsvægt, så kan det lede til forskellige sygdomme som luftvejsproblemer og hjertekarsygdomme, som påvirker barnets helbred senere i livet. Pedersen fortæller, at der er rigtigt mange gravide og børn, der udsættes for udendørs luftforurening i Danmark.

Risikoen for astma stiger markant, når du bliver eksponeret for luftforurening tidligt i livet

Marie Pedersen har netop udgivet et nyt studie. Studiet bygger på et kæmpe datamateriale, der peger på, at udsættelse for udendørs luftforurening tidligt i livet er forbundet med en øget risiko for at udvikle astma.  

- Vores nye studie peger på, at risikoen for astma stiger markant, når den gravide bliver eksponeret for udendørs luftforurening med partikler og forskellige gaser. Udsættelse for luftforurening i barndommen er også forbundet med øget risiko for at udvikle astma. Studiet bekræfter tidligere studier, som har rapporteret at luftforurening bidrager til udviklingen af astma i barndommen, fortæller Pedersen.

Forskerne bag studiet har indsamlet data for alle børn, der er født i Danmark i årene 1998-2016. Forskerne har estimeret, hvor meget luftforurening, der var på den eller de adresser, hvor deres mor har boet, inden de bliver født. Forskerne har derudover også estimeret, hvor meget luftforurening, der var på den adresse, hvor børnene boede, efter de blev født. Sagt på en anden måde, så har forskerne nærstuderet de steder, hvor børnene har boet for at se, hvor meget luftforurening, der var.

- Vi har rigtig gode muligheder for at estimere udsættelsen for luftforurening fra mange forskellige kilder og derefter koble eksponering til helbredsdata her i Danmark. Vi kan gøre det helt ned på individ niveau. I vores studie følger vi børnene i op mod 19 år, efter de bliver født. Vi fandt de børn, der udviklede astma i løbet af deres barndom ved hjælp af et registerdata. Vi koblede børnenes helbredsoplysninger med oplysninger om, hvor meget de blev udsat for luftforurening, forældres helbred, rygning, uddannelse og indkomst. På den måde kunne vi tage højde for forskellige risikofaktorer, når vi beregnede risikoen for astma forbundet med luftforurening, fortæller Pedersen.

Marie Pedersen Astma Luftforurening

Mød forskeren:

Marie Pedersen er lektor i Afdeling for Epidemiologi på Institut for Folkesundheds-videnskab på Københavns Universitet. Hendes seneste studie viser, at selvom den gravide kvinde og hendes barn kun bliver udsat for lave koncentrationer af luftforurening, så har det alligevel negative helbreds-konsekvenser for barnet i maven.

Jamen så flytter vi bare på landet?

De bittesmå partikler og de mange gaser, der er i luften omkring os lige nu, kommer fra mange forskellige kilder herunder blandt andet vejtrafik, skibe, landbrug, brænderøg og andre forbrændingsprocesser. Uanset om du bor på landet, eller om du bor i byen, så bliver du udsat for luftforurening.

- Du kan desværre ikke helt undslippe luftforurening. Konsekvenserne af luftforurening er meget omfattende også ved de relativt lave koncentrationer, som vi har i rige lande som Danmark. Luftforurening med partikler og gaser fra forbrændingsprocesser kan forårsage oksidativt stress, betændelsestilstande og andre uønskede reaktioner i kroppen, som øger risikoen for forskellige sygdomme. Sundhedskonsekvenserne af luftforurening starter helt tidligt i livet. Allerede i fosterlivet, fortæller Marie Pedersen.

- Der er mange grunde til at luftforureningen skal reduceres endnu mere. Også i Danmark. Det kræver en fælles og ekstra indsats på individ, lokalt, regionalt og nationalt niveau i alle lande for at yderligere forberede luftkvaliteten. Der er en stor opgave for politikerne her. Vi skal forbedre luftkvaliteten, så luftforureningen med partikler og gasser sænkes til det niveau, som WHO anbefaler. Vores forskning er ret nedslående, fordi resultaterne viser at luftforurening med stor sandsynlig bidrager til, at der er så mange børn, der udvikler astma. Astma er en drilsk sygdom, fordi den kommer i så mange forskellige grader. Den kan være mild, men den kan også være livsfarlig, fortæller Marie Pedersen.

Astma er er desværre en hyppigt forekommende sygdom, men der er gode muligheder for at forebygge udvikling af astma tidligt i livet, hvis vi reducerer luftforureningen. Astma i barndommen kan have betydning for resten af livet. Børnelunger kræver en helt særlig opmærksomhed og beskyttelse. Selvom vi har relativt lave koncentrationer af luftforurening i Danmark, så overstiger udendørs luftforurening i Danmark lige nu de anbefalede retningslinjer for udendørsluftforurening fra WHO.

luftforurening astma

Borgerforslag: Renere luft til alle

Vi mener, at Folketinget bør forpligte sig til at få luftforureningen i Danmark ned under WHO’s anbefalinger inden 2030. Derfor har vi stiftet et borgerforslag. Vi håber, at du vil skrive under og være med i kampen for renere luft til alle.

Støt borgerforslaget her

 

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark