Behandlingsguiden

Lær dine rettigheder at kende

Du har ret til forskellige former for støtte og mulighed for at søge om andre. Vil du klage over en afgørelse, er det også muligt. Læs om dine rettigheder og muligheder her.

tilskudTilskud gennem sundhedsloven

Har du købt receptpligtig, tilskudsberettiget medicin, kan du få tilskud til din medicin. Tilskuddet er sikret gennem sundhedsloven og gælder både for børn og voksne. Apoteket regner ud, hvor meget medicin du allerede har købt, og dermed hvor meget tilskud du er berettiget til.

Har du en kronisk sygdom, risikerer du at skulle bruge mange penge på medicin hvert år. Der gives derfor et automatisk ekstra kronikertilskud til berettigede borgere.

Læs mere om dine sikrede tilskud her

støtteStøtte fra kommunen

Hos din kommune kan du blandt andet søge om støtte til hjælpemidler, boligindretning, merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skal vurdere hver enkelt sag individuelt og undersøge, om du opfylder betingelserne for at kunne få tilskud. Derfor er der ingen garanti for, at du får det, du søger om.

Får du afslag, skal det være begrundet og vedlagt en klagevejledning. Du har så mulighed for at anke sagen inden for én måned til kommunen. Det er vigtigt, at du har kommunens afgørelse på skrift. Send derfor altid en skriftlig ansøgning til kommunen.

Læs mere på borger.dk, eller her på vores hjemmeside

arbejdsskadeArbejdsskade

Du kan være uheldig at udvikle allergi, astma eller eksem på grund af dit arbejde. Har du mistanke om, at dit arbejde har været skyld i din sygdom, så tal med din læge om at få sygdommen anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her afgør de, om der er tale om en arbejdsskade, og om du har mulighed for at få erstatning.

Som udgangspunkt kan du kun få erstatning, hvis din sygdom står på den officielle ”Fortegnelse over erhvervssygdomme” - Find listen her.

klageHvordan klager man?

Er du i tvivl om, hvor og hvordan du kan klage over en sag, kan du altid kontakte Astma-Allergi Danmarks rådgivning på telefon 43 43 42 99.

Har du spørgsmål eller en klage vedrørende et forløb i sundhedsvæsenet, kan du henvende dig anonymt til patientvejledningen i din region.

Læs mere om dine rettigheder som patient

Find din patientvejleder

Vil du klage over en afgørelse fra en offentlig myndighed, for eksempel kommunen, kan du kontakte Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH). Se hvordan på www.DUKH.dk.