Behandlingsguiden

Lær dine rettigheder at kende

Du har ret til udredning og behandling, ret til forskellige former for støtte og du har mulighed for at søge om andre. Vil du klage over en afgørelse, er det også muligt. Læs om dine rettigheder og muligheder her.

Patientrettigheder

Som patient er du sikret en række rettigheder i dit møde med sundhedsvæsenet. Det kan være svært at hitte rede i hvilke rettigheder der gælder for dig i en given situation, og du kan derfor altid henvende dig til patientvejlederen i din region, som kan vejlede dig.

Her finder du en oversigt over patientvejledere i Danmark.

Her kan du læse om de generelle rettigheder som patient i sundhedsvæsenet.

tilskudTilskud gennem sundhedsloven

Har du købt receptpligtig, tilskudsberettiget medicin, kan du få tilskud til din medicin. Tilskuddet er sikret gennem sundhedsloven og gælder både for børn og voksne. Apoteket regner ud, hvor meget medicin du allerede har købt, og dermed hvor meget tilskud du er berettiget til.

Har du en kronisk sygdom, risikerer du at skulle bruge mange penge på medicin hvert år. Der gives derfor et automatisk ekstra kronikertilskud til berettigede borgere.

Læs mere om dine sikrede tilskud her

støtteStøtte fra kommunen

Hos din kommune kan du blandt andet søge om støtte til hjælpemidler, boligindretning, merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skal vurdere hver enkelt sag individuelt og undersøge, om du opfylder betingelserne for at kunne få tilskud. Derfor er der ingen garanti for, at du får det, du søger om.

Får du afslag, skal det være begrundet og vedlagt en klagevejledning. Du har så mulighed for at anke sagen inden for én måned til kommunen. Det er vigtigt, at du har kommunens afgørelse på skrift. Send derfor altid en skriftlig ansøgning til kommunen.

Læs mere på borger.dk, eller her på vores hjemmeside

arbejdsskadeArbejdsskade

Du kan være uheldig at udvikle allergi, astma eller eksem på grund af dit arbejde. Har du mistanke om, at dit arbejde har været skyld i din sygdom, så tal med din læge om at få sygdommen anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her afgør de, om der er tale om en arbejdsskade, og om du har mulighed for at få erstatning.

Som udgangspunkt kan du kun få erstatning, hvis din sygdom står på den officielle ”Fortegnelse over erhvervssygdomme” - Find listen her.

klageHvordan klager man?

Som patient har du mulighed for at klage over din behandling i sundhedsvæsenet. Du kan fx klage over behandlingsstedet, fx en sygehusafdeling eller en klinik. Eller du kan klage over konkrete sundhedsfaglige personer.

Du skal sende din klage digitalt via borger.dk

Har du spørgsmål eller har brug for at afklare generelle ting forud for en klage vedrørende et forløb i sundhedsvæsenet, kan du henvende dig anonymt til patientvejledningen i din region.

Find din patientvejleder

Vil du klage over en afgørelse fra en offentlig myndighed, for eksempel kommunen, kan du kontakte Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), som kan hjælpe dig på vej. Se hvordan her.

Er du i tvivl om, hvor og hvordan du kan klage over en sag, kan du altid kontakte Astma-Allergi Danmarks rådgivning på telefon 43 43 42 99.