Aktiviteter Kurser

Bestem selv indholdet

Ud fra dine ønsker og behov skræddersyr vi en bred vifte af kurser eller foredrag inden for allergi og overfølsomhedssygdomme. De kan fx handle om høfeber, astma, astmatisk bronkitis, eksem eller fødevareallergi.

Bred indsigt

Vores kompetencer breder sig over mange emner og vinkler af overfølsomhedssygdomme, fx indeklima i boligen, idræt med astma, økonomisk støtte ved sygdom, "livsstilssamtale" eller trivsel og udvikling for familier med kronisk syge børn. I mange tilfælde vil det også være relevant at inddrage forebyggelse og sociallovgivningen.

Vi har stor erfaring med at sammensætte og afholde kurser og foredrag til mange forskellige målgrupper. Både til personer og pårørende med overfølsomhedssygdomme og forskellige faggrupper, der arbejder med overfølsomhed.

For eksempel personale fra:

 • Hjemmeplejen
 • Sundhedsplejen
 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoler
 • Apoteker

eller

 • Sygeplejersker
 • Socialrådgivere
 • Politikere
 • Ansatte i detailhandlen
 • Private virksomheder, foreninger og organisationer
 • Almindelige borgere

Se eksempler på, hvordan vi kan skræddersy kurser til jeres behov herunder:

Eksempler på kurser

Astma og astmatisk bronkitis
Børne/atopisk eksem
Eksem
Fødevareallergi
Høfeber
Kontakteksem / Håndeksem
På tværs af emner

Bliv medlem og deltag i kurser

Som medlem af Astma-Allergi Danmark kan du deltage i vores mange kurser.

Indhold og længde

Indhold af undervisningen, og hvor meget vi kan gå i dybden med hvert emne, er selvfølgelig afhængig af om, det er et kort foredrag eller flere kursusdage. På hele kursusdage kan vi fx gøre undervisningen handlingsorienteret med praktiske øvelser. Det kan være praktisk madlavning eller historier/cases, som deltagerne skal løse ud fra den mundtlige undervisning.

Vi har valgt at præsentere vores kompetencer indenfor området med udgangspunkt i forskellige overfølsomhedssygdomme. Vi kan selvfølgelig også tilbyde sammensatte kurser, der behandler fx astma, eksem og fødevareallergi på samme tid.

Vi kan efter aftale udarbejde målrettet undervisningsmateriale eller medbringe uddelingskopier af præsentation, relevante pjecer og andet informationsmateriale.

Vi giver her eksempler på indhold, men det er dine ønsker til indhold og form, der er det afgørende. Kontakt os med dine ønsker, så sammensætter vi i fællesskab indhold og form i forhold til varighed og pris.

Kontakt os

Telefon: 43 43 59 11, mandag-fredag ml. 10-15.

E-mail: info@astma-allergi.dk

Foredrag for mindre grupper

Vi tilbyder også undervisning af eller foredrag for mindre grupper, fx mødregrupper, forældremøder eller arrangementer i lokalforeninger eller jordemodercentre.