Nyheder

Vilde kommuner bør huske på sine allergiske borgere

Ønsket om mere vild natur i Danmark er prisværdigt, men de lette løsninger ved blot at lade græsset stå, går ud over kommunernes allergiske borgere. Astma-Allergi Danmark opfordrer kommunerne til at plante flere af de insektbestøvede blomster, som både er gode for allergikere og insekter, fremfor blot at lade græsslåmaskinen gå på sommerferie.

Publiceret 29/06 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel


Foto: Colourbox

I øjeblikket er der stort fokus på mere natur og øget biodiversitet i de danske kommuner. Projektet ”Vild med vilje” har ifølge DR fået tilslutning fra 25 kommuner landet over, hvor græs og planter får lov at vokse vildt langs landeveje og cykelstier. Men med de vilde områder følger allergiske reaktioner og almindelig irritation hos borgerne.

De vilde græsarealer afgiver nemlig pollen, og for mennesker med pollenallergi og astma kan det derfor føre til flere gener, når de færdes i deres dagligdag.

Op mod en million danskere lider af pollenallergi, og en stor del af dem er ramt af allergi overfor græspollen. Livskvaliteten bliver med de vilde græsarealer derfor yderligere forringet hos en gruppe, som i forvejen oplever en del plager i sommerhalvåret, hvor græsserne sender sine pollen i luften.

– Det er problematisk at gå rundt med løbende øjne, næse og at have vejrtrækningsproblemer, fordi græsset skal vokse vildt. Nogle af vores medlemmer er endda nødt til at øge deres medicinindtag for at kunne klare en helt almindelig hverdag, siger Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark.

Bedre at plante blomster end at lade græsset stå

Faktisk er det slet ikke store mængder græs, som hovedsageligt kan bidrage til at øge biodiversiteten. Græs er en dominerende vækst, som kan tage plads fra de vilde markblomster, hvis det får lov.

Markblomsterne er derimod med til at give føde og levesteder til bier og sommerfugle, og så er de samtidig insektbestøvede fremfor vindbestøvede, hvilket betyder, at de ofte ikke er til gene for allergikere.

Astma-Allergi Danmark mener derfor, at kommunerne bør gøre mere ud af at plante blomster i grøftekanterne frem for blot at lade græsset stå. Det vil være hensynsfuldt overfor både allergiske borgere, summende bier og den vilde natur.

Vores ledende biolog Mathilde Kloster står gerne til rådighed for kommunerne til sparring eller ved spørgsmål, og har bl.a. vejledt Region Syddanmark i at gå fra almindelig græsplæne til allergivenlig ”vild natur”.

Vilde markblomster er bedre for både bier og pollenallergikere

Astma-Allergi Danmark samarbejder med foreninger, der arbejder for rigere natur og biodiversitet. Det gør vi for at kunne rådgive vores medlemmer. Der er bred enighed om, at en øget mængde af vilde markplanter og -blomster vil være bedst for både bier og allergikere. En metode til at opnå flere vilde markblomster, er, at fjerne græsset ved at skrælle det øverste jordlag af og derefter udså frøblandinger med markblomster. Der findes andre metoder, som også kan bidrage til biodiversiteten ved flere markplanter – men at lade græsset stå, er ikke den mest effektive eller hensigtsmæssige af dem.