Nyheder

Vi må ikke gøre astmapatienter til klimasyndere, fordi de bruger spray

Når astmasprayen bliver gjort til en klimasynder af Region Syddanmark, risikerer vi, at mennesker med kroniske sygdomme ikke tager deres medicin. Klimatiltag bør i stedet rettes mod brancher som transport og forbrænding.

Publiceret 16/10 2023

Ca. 1 min. læsning

Del artikel

ny hjemmeside screenshot
Foto: Flemming Gernyx

Af Anne Holm Hansen, administrerende direktør i Astma-Allergi Danmark

I midten af september fortalte DR i denne artikel, at Region Syddanmark ønsker at reducere brugen af inhalatorspray som astmabehandling på grund af sprayens klimabelastning. I stedet vil regionen have personer med astma til at skifte inhalatorsprayen ud med en pulverspray.

I Astma-Allergi Danmark anerkender vi fuldt ud behovet for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Men vi er først og fremmest sat i verden for at passe på patienterne.

Derfor mener vi, at når det drejer sig om den medicin, som patienter med en meget alvorlig kronisk sygdom som astma tager, er det vigtigste ærlig talt, at de får den behandling, de har det bedst med at tage. For så tager de den nemlig.

Ingen astmapatient skal derfor stemples som klimasynder, fordi vedkommende bruger en astmaspray. Særligt ikke hvis de er trygge ved behandlingen, og den virker efter hensigten.

Risikerer at bidrage til eksisterende problem

Vi kan ikke tillade os at give mennesker, der har brug for behandling med en sprayinhalator, dårlig klima-samvittighed. Hvis vi gør det, så risikerer vi at bære brænde til et bål inden for sundhedssektoren.

Vi har nemlig i forvejen et kæmpe problem med, at mennesker med kroniske sygdomme ikke tager deres medicin. Det gælder også mange patienter med astma, enten fordi de tager den forkert eller glemmer at tage den.

Tager astmapatienter ikke deres medicin kan det være forbundet med akut forværring af sygdommen og, i yderste konsekvens, astmarelateret død.

Derfor ser vi absolut ingen grund til at stigmatisere velbehandlede patienter, der tager deres medicin. Tværtimod. Desuden er behandling med inhalationsspray for nogle patienter den eneste behandling, der dur.

Pulver er ikke for alle

Pulverinhalator er en effektiv behandling for mange mennesker. Men der er brug for frit at kunne vælge den behandling, der passer den enkelte bedst.

Som astmapatienten i DR-artiklen er et eksempel på, kan det nemlig være decideret umuligt at få pulvermedicin ned i lungerne, hvis man ikke mestrer sin pulverinhalator. Andre, der kan have problemer med dette, kan være patienter med nedsat lungefunktion eller et fysisk eller psykisk handikap.

Region Syddanmark understreger i artiklen, at patientgrupper, der har brug for inhalationssprayen, selvfølgelig skal fortsætte med den. Projektet må ikke gå ud over sundheden, bliver det fastslået.

Men da projektets formål er en klimaindsats og ikke at sikre optimale behandlinger, frygter vi uhensigtsmæssige og potentielt livstruende skift fra spray til pulver.

Vil man komme klimaet til undsætning, bør man i stedet øge indsatsen mod den store udledning fra for eksempel transport og forbrænding.

Hos os kommer patienten altid først

Baggrunden for Region Syddanmarks inhalatorprojekt er beregninger af klimaaftrykket fra inhalationsspray bestilt og betalt af et firma i medicinalindustrien.

Hvorvidt dette eller andre firmaer i medicinalindustrien har en interesse i at påvirke patienternes holdning til et produkt frem for et andet, kan man kun gisne om.

Fra Astma-Allergi Danmarks side vil vi blot understrege, endnu en gang, at vi kun har én interesse: At patienterne tager deres medicin, frem for at de vælger den fra.

Derfor ønsker vi ikke at problematisere en type behandling, der virker og muliggør en hverdag med en alvorlig sygdom som astma. Hos os kommer patientens sundhed altid først.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark