Nyheder

Vi prikker til politikerne

Det er snart to år siden, vi sidst var på besøg, men d. 2. december besøger Astma-Allergi Danmark igen Christiansborg. Her skal vi prikteste politikere og embedsfolk, og ikke mindst sætte astma, allergi, eksem og høfeber på den politiske dagsorden.

Publiceret 23/11 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Christiansborg Priktest
Foto: Astma-Allergi Danmark

Gennem 50 år har vi hos Astma-Allergi Danmark oparbejdet et indgående kendskab til de behov, der er vigtige for landets 1,5 millioner borgere med overfølsomhedssygdomme. Disse behov danner ramme for en vigtig diskussion med landets folketingsmedlemmer, når vi den 2. december besøger Christiansborg for at tilbyde allergitest til de folkevalgte og deres embedsmænd.

1,5 millioner danskere lider hver dag af symptomer som vejrtrækningsbesvær, udslæt og kløe i hals og øjne, og samtidigkoster det samfundet mere end 15 milliarder kroner om året. Vores besøg på Christiansborg og priktesten er derfor en kærkommen lejlighed til at sætte fokus på en række politiske tiltag, som kan bidrage til at sikre bedre behandling, mere lighed i sundhed og forhindre, at flere borgere udvikler kroniske sygdomme, som nedsætter deres livskvalitet.

 

Udviklingen i overfølsomhedssygdomme er stigende og derfor er det afgørende, at sundhedspolitikken tager højde for initiativer, der forebygger udviklingen af allergi og som sikrer en bedre hverdag for personer med astma, allergi, høfeber og eksem. Hos Astma-Allergi Danmark mener vi, at en handlekraftig politisk indsats på allergiområdet er på sin plads. Under vores besøg vil vi særligt have fokus på fem tiltag, dem kan du læse mere om nedenfor

Fem håndgribelige tiltag for astma- og allergisagen

  1. Uddannelse

Vi skal sikre bedre uddannelse og videreuddannelse af fagpersoner, der er i kontakt med borgere som eksempelvis skolelærere, pædagoger og plejehjemspersonale. Ved at give fagpersoner de nødvendige kompetencer til opsporing og behandling kan vi forebygge og lindre fremtidige patientforløb.

  1. Indkøbsstrategi

Mindst 20 procent af befolkningen i Danmark har hudallergi – ofte med allergisk eksem til følge. Vi bør derfor forebygge kontakt- og parfumeallergi ved at indføre krav eller opfordringer til, hvilke produkter der vælges til rengøring og hudpleje i skoler, ældrepleje og på offentlige arbejdspladser.

  1. Indeklima

Mange får kraftige allergiske symptomer fra dyr i det offentlige rum. Mødet med dyr kan i værste fald forværre allergiske sygdomme eller føre til udvikling af nye allergier. Vi mener derfor, at vi skal begrænse tilstedeværelsen af kæledyr på arbejdspladser, plejecentre og i offentlige bygninger, medmindre dyrene har en direkte erhvervsfunktion. Desuden bør vi sikre fokus på at skabe et godt indeklima, og sikre optimal udluftning – både på kontorer og i skoler og institutioner.

  1. Byplanlægning

Hver fjerde dansker har høfeber. Borgere med pollenallergi er særligt udsatte over for beplantningen i det offentlige rum. Det bør man tage højde for i fremtidens byplanlægning ved at reducere mængden af græs og træer som hassel, el, elm, birk og platan i bynære omgivelser. Ved prioritere andre former for beplantning, kan vi sikre en mere lige adgang til de muligheder for fysisk aktivitet, som vores byer tilbyder.

  1. Allergistrategi for kemi

Kontaktallergi over for kemikalier er et stort sundhedsproblem. Kontaktallergi er en livslang lidelse, som har stor indflydelse på den enkeltes arbejdsliv, sociale liv og livskvalitet. Kontakteksem er samtidig den hyppigst anerkendte erhvervsbetingede sygdom og har dermed også en markant samfundsøkonomisk betydning. Vi ønsker derfor at styrke forskning, oplysning og lovgivning på kemiområdet.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark