Nyheder

Hvor skal de gå hen?

Mange patienter i en af landets største patientgrupper har givet op. 1,5 millioner danskere har astma og allergi, men kæmper med lange ventetider og for få specialister, og flere oplever, at egen læge mangler kompetencer til udredning og behandling. I Region Nordjylland og Region Sjælland er problemet så stort, at mange ikke mener, at de kan få hjælp i sundhedssystemet. Det er derfor afgørende, at den længe ventede allergologiske fagområdeuddannelse bliver lanceret.

Publiceret 03/06 2024

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

støt medlemskab astma allergi

Af Anne Holm Hansen, Direktør i Astma-Allergi Danmark

Siden man nedlagde det allergologiske speciale for 20 år siden, er det blevet stadigt sværere at få udredning og behandling, hvis man har astma og allergi. Patientgruppen bliver større, mens antallet af specialister ikke følger med. Faktisk forholder det sig sådan, at der kun bliver uddannet knap én såkaldt fagområdespecialist inden for allergologi om året, mens behovet kalder på 15 nye specialister om året.

Den manglende kapacitet skyldes, at mange af de ”gamle” specialister løbende er gået på pension, og at det endnu ikke er lykkedes at udvikle en model, der sikrer en løbende og tilstrækkelig uddannelse af nye fagområdespecialister inden for allergologien.

I 2017 nedsatte Danske Regioner en såkaldt taskforce – på opfordring af da- og nuværende sundhedsminister Sophie Løhde – der skulle udvikle en sådan model, men nu, efter syv år, er den stadig ikke i mål og etableret med den nødvendige økonomi i regionerne.

Ingen hjælp i Region Nordjylland og Region Sjælland

Ventetiden på udredning af astma og allergi hos privatpraktiserende speciallæger og på hospitalerne er flere steder i Danmark længere end seks måneder. Det står særligt slemt til i Jylland, hvor der i enkelte områder er omkring et års ventetid på udredning og behandling.

Kapacitetsmanglen er voldsom, men særligt stor i Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor der ikke findes en eneste privatpraktiserende specialist på voksenområdet. De to regioner har heller ingen allergicentre. Det betyder, at borgere med astma og allergi i to større landsdele i Danmark er på Herrens mark og ikke kan få hjælp, hvis de har brug for en speciallæge på allergiområdet.

Den geografiske ulighed kendetegner dog hele landet. I Region Syddanmark er der kun to privatpraktiserende specialister, i Region Midtjylland er der fire, mens der er 12 i Region Hovedstaden. Og i Dansk Selskab for Allergologi har de kun registreret 16 læger med fagområdeuddannelsen. Der er altså alt, alt for få specialister inden for allergologi, og de er for ulige fordelt i landet.

Borgerne savner hjælp fra egen læge

De lange ventetider og den manglende hjælp kommer da også til udtryk, når Astma-Allergi Danmark spørger sine medlemmer, hvoraf 33 procent helt har opgivet at få hjælp til at håndtere deres sygdomme. De oplever, at lægerne i almen praksis ikke er klædt på til at håndtere deres sygdomme. Flere fortæller, at de selv skal ”uddanne” lægen til at ordinere den rette behandling. Og at det kan tage meget lang tid at få en henvisning til en specialist. Det vil sige, at de både skal igennem et langt, besværligt forløb hos egen læge, inden de kan få lov til at vente meget længe på at blive tilset af en specialist. Rent praktisk betyder det, at man må indstille sig på en meget, meget lang udredningstid.

Når medlemmerne kommer videre til en speciallæge eller et allergicenter, oplever de til gengæld i høj grad at få den hjælp, de behøver.

Løsningen findes

Problemet bliver stadigt større, og for mange borgere er det blevet akut. Man skulle derfor tro, at landets folkevalgte politikere prioriterede bedre forhold for så mange danskere.

I 2017 meldte Sundhedsstyrelsen klart ud, at man skulle udvikle en effektiv uddannelsesmodel, der skulle sikre det nødvendige antal specialister, og at man skulle etablere allergicentre i alle danske regioner. Nu – syv år efter – er taskforcen stadig ikke kommet i mål, og det er ikke muligt at få en status

på deres arbejde.

Det er derfor på tide, at beslutningstagerne blander sig. De har selv erkendt problemets omfang og igangsat en løsningsproces. Men den er gået i stå på grund af bureaukratisk nølen. Heldigvis er den nem at genstarte. Det kræver kun tre ting:

  • Taskforcen skal i mål, så vi kan få uddannet flere specialister til hele landet.
  • Vi skal have etableret de sidste to allergicentre i Region Nordjylland og Region Sjælland.
  • Vi skal have mere undervisning i allergologi på lægeuddannelsen og i speciallægeuddannelsen, så vi forbedrer udredning og behandling. Det er vigtigt, at det sker snart, da det tager tid at uddanne og etablere de nødvendige rammer for udredning, behandling og opfølgning.

Vi skal i gang

Manglende udredning og behandling er ikke kun et stort problem for borgerne og deres familier. Det er også dyrt for samfundsøkonomien. Og det bliver kun dyrere. Gennem de senere år er antallet af danskere med astma og allergi steget markant, og fremskrivningerne ser desværre dystre ud. Det betyder stadigt større udgifter til sundhedsvæsenet, medicinudgifter og tabt arbejdsevne.

Vi har derfor ikke råd til at spilde mere tid. Lad landets 1,5 millioner borgere med astma og allergi få et sted, de kan gå hen.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark