Nyheder

’Der er noget i luften’ - ny alliance kræver renere luft i hele Danmark

Luftforurening bidrager hvert år til, at tusindvis af danskere dør for tidligt eller får en kronisk sygdom som astma eller KOL. Desuden koster luftforurening årligt det danske samfund 95 milliarder kroner i sundhedsomkostninger og for tidlige dødsfald. Astma-Allergi Danmark er derfor med i et nyt borgerforslag om at få luftforureningen under WHO’s luftkvalitetskriterier inden 2030.

Publiceret 15/05 2023

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Borgerforslag Luftforurening

Tag del i kampen og skriv under på borgerforslaget for ren luft i hele Danmark her.
Læs mere om borgerforslaget og kampagnen på noget-i-luften.dk.

’Der er noget i luften’ er navnet på en kampagne, der skal samle 50.000 underskrifter til et borgerforslag, som skal sikre bedre luftkvalitet i Danmark. Bag kampagnen står en alliance af borgere, forskere samt grønne og sundhedsfremmende foreninger, der alle kæmper for at mindske antallet af danskere, der enten dør for tidligt eller udvikler en kronisk sygdom som astma, KOL, lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes eller på anden vis påvirkes negativt på grund af luftforurening.

Skriv under på borgerforslaget her

Morten Ulrich lider af astma, der kraftigt bliver forværret af røg med fine partikler fra brændefyring i hans nabolag. Det skaber store udfordringer i dagligdagen og han er bange for, at hans børn også udvikler den kroniske sygdom. Han er derfor hovedstiller bag borgerforslaget.

”Det begrænser os i forhold til, hvornår vi kan være udenfor, hvornår vi kan lufte ud, og hvor vi kan lægge vores børn til at sove. Luftforurening er et enormt problem for os”, siger Morten Ulrich om baggrunden for borgerforslaget og fortsætter:

”Jeg vil ikke have, at mine børn selv skal få astma eller andre luftvejssygdomme. Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at begrænse luftforureningen”.

Fra Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark, der har været med til at tage initiativ til borgerforslaget, er beskeden til politikerne klar:

”Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at vi skal blive syge af at trække vejret. Men det bliver rigtigt mange danskere hver evig eneste dag. Det sker endda, før vi bliver født, i fostertilstanden. Astma, KOL og en lang række sygdomme hænger direkte sammen med at trække vejret. Særligt børn, gravide og ældre er sårbare. Vi står derfor skulder ved skulder for at komme et af vores største sundhedsproblemer til livs gennem dette forslag”.

Nye tal kalder på handling

Luftforurening med partikler og gasser fra vejtransport, landbrug, brændefyring, industri og udlandet er allestedsnærværende i Danmark. Niveauerne er for høje i alle kommuner, og man er udsat, uanset om man bor i større eller mindre byer. Flere steder er niveauerne mange gange højere end de anbefalede luftkvalitetskriterier fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen).

Borgerforslaget tager netop afsæt i WHO’s kriterier for luftforurening, fordi luftforurening er det største miljøbetingede sundhedsproblem i Europa.

Den nye årsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet understreger problemets omfang, ligesom nye studier fra Københavns Universitet udgivet i det videnskabelige tidsskrift EHP tydeligt påviser en sammenhæng mellem udsættelse for luftforurening og en forværring af astma i alle aldersgrupper samt en udvikling af astma allerede fra før fødslen op til de sene teenageår:

”Luftforurening er især slem for små børn, fordi deres immunforsvar ikke er færdigudviklet, og deres lunger ikke er færdigudviklede. Vi kan se, at de i særlig høj grad oplever piben, hvæsen og hoste de dage, hvor der er meget luftforurening”, forklarer professor Zorana Jovanovic Andersen, der forsker i luftforurening på Københavns Universitet og er medstiller af borgerforslaget.

Endnu et nyt studie af professor Zorana Jovanovic Andersen udgivet i European Respiratory Journal viser desuden en sammenhæng mellem udsættelse for luftforurening og hospitalsindlæggelser og død med COVID-19-infektion.

”Løsningen er, at vi sammen med vores regering og vores kommuner skal arbejde sammen hen imod at have byer, hvor der er færre forurenende køretøjer, mindre brændefyring, og flere grønne ruter, hvor vi kan bevæge os frit og trække vejret uden sundhedsfare”, lyder det fra professoren.

En grøn og sundhedsfremmende alliance ser dagens lys

Katrine Østerby, der er medstiller af borgerforslaget og aktiv i Den Grønne Ungdomsbevægelse, mener, at politikerne bør tage større ansvar for borgernes helbred:

”Luftforurening er en type forurening, som ingen af os kan fravælge. Det går ind og forværrer alles helbred. Det er på tide, at politikerne gør op med de lokale og nationale forureningskilder, der gør os syge og slår os for tidligt ihjel”, siger hun.

Fordi luftforurening er et problem, der vedrører os alle, er der behov for en alliance, der favner bredt, lyder det fra Katrine Østerby:

”Skal vi kunne sige, at vi lever i et bæredygtigt samfund, så kan vi ikke have store befolkningsgrupper, der lider med kroniske sygdomme, fordi luften ikke er ren nok. Derfor er vi nu mange borgere, forskere og miljø- og sundhedsorganisationer, der har samlet os om et opråb for sund og ren luft.”

Læs mere på: www.noget-i-luften.dk

Initiativtagerne bag kampagnen og borgerforslaget er eller repræsenterer:

  • Morten Ulrich
  • Astma-Allergi Danmark
  • Professor Zorana Jovanovic Andersen og Marie Pedersen fra Institut for Folkesundhed, KU
  • Mellemfolkeligt Samvirke
  • Rådet for Grøn Omstilling
  • Cyklistforbundet
  • Den Grønne Ungdomsbevægelse
  • Miljøpunkt Nørrebro
  • Læger for klimaet

Skriv under på borgerforslaget her

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark